Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Pressemeddelelser

LLR Udtalelse efter møde mellem statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut (2)

Udtalelse efter møde mellem statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut

Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut har i dag indgået aftale om dansk engagement i det grønlandske lufthavnsprojekt og om styrket erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark.

Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut er enige om, at velfungerende infrastruktur i Grønland er en vigtig forudsætning for erhvervsudvikling, nye arbejdspladser og indtægter.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Jeg er glad for, at Formanden for Naalakkersuisut og jeg i dag har indgået en aftale, som bidrager til at virkeliggøre Grønlands vision om at modernisere infrastrukturen med nye lufthavne. Samtidig har vi aftalt initiativer, der markant vil styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark.

Alle partier i Folketinget er optaget af, at vi har et stærkt og solidarisk rigsfællesskab, og at Grønland kan udvikle sig.

Også når det kommer til at forbedre infrastrukturen og erhvervslivet i Grønland. Det har jeg fået bekræftet i de drøftelser, jeg har haft med relevante partier om lufthavnsprojektet. Jeg ser frem til at invitere Folketingets partier til en nærmere redegørelse om aftalen.

Med dagens aftale samler vi kræfterne. Løfter i flok. Og viser at rigsfællesskabet rummer stor styrke og mange muligheder.”

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

”Jeg er, ligesom statsministeren, glad for, at vi har kunnet nå til enighed om et stort og væsentligt bidrag fra den danske stat til, at vi kan føre Inatsisartuts beslutning om en ny lufthavnsstruktur i Grønland ud i livet.

Aftalen i dag indgås, for begge parter, under forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. For Naalakkersuisut betyder det, at aftalen er betinget af Inatsisartuts tilslutning.

Det er naturligvis Naalakkersuisuts håb, at aftalen vil møde tilslutning. Aftalen vil have en værdi for lufthavnsprojektet på niveauet 1 mia. kr., hvis planerne om nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat vedtages.

Jeg er tilsvarende glad for, at vi har kunnet finde en fælles løsning for et øget samarbejde på erhvervsområdet, hvor vi allerede i dag har et godt samarbejde. Med den aftale, der nu er indgået, stiller vi sammen 220 mio. kr. til rådighed for investeringer, projektudvikling og nye arbejdspladser i Grønland. Jeg er sikker på, at det vil give markant bedre muligheder for, at gode erhvervsprojekter bliver realiseret.

Ud over aftalens konkrete indhold med hensyn til lufthavne og erhvervsudvikling, håber Naalakkersuisut sammen med regeringen, at denne aftale kan være et skridt i retning af et nyt samarbejde, med nye muligheder, mellem regeringen og Naalakkersuisut.

Det er vores mål i Grønland, at vi skal udvikle os frem mod en økonomi og et samfund, som kan stå på egne ben. Aftaler som denne er et væsentligt bidrag til at nå dette mål.”

Hovedpunkter i aftalen
Der budgetteres med et egenkapitalindskud i det grønlandske lufthavnsprojekt på niveauet 2,8 mia. kr., hvoraf staten som medejer indskyder 700 mio. kr. til anlæg af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Herudover søges der en låneramme i Den Nordiske Investeringsbank på 450 mio. kr., som staten stiller garanti for. Og endelig yder staten lån på op til 450 mio. kr., begge ligeledes til anlæg af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Aftalen indeholder også initiativer til at styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark. Selvstyret og staten indskyder i alt 200 mio. kr. i Greenland Venture og Vækstfonden til fælles investeringer i Grønland. Herudover etableres en fælles erhvervspulje på 20 mio. kr., så Greenland Venture og Vækstfonden bl.a. kan styrke arbejdet med at modne erhvervsprojekter i Grønland.

Statens engagement vil spare lufthavnsprojektet for et stort beløb i finansieringsomkostninger. Det vil gøre projektet mere robust samtidig med, at selvstyrets økonomiske risiko reduceres.

Hent aftaleteksten ved at klikke her (Pdf). 


***

Yderligere oplysninger:
Ledende pressesekretær i Statsministeriet Sabrina Drevsfeldt Theil, telefon +45 33 92 22 62
Informationschef i Formandens Departement Frederik Lund, telefon +299 55 94 24