Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Møde mellem statsministeren og formanden for Naalakkersuisut

Statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen har den 12. juli 2019 holdt møde i Statsministeriet.

Mødet handlede bl.a. om Naalakkersuisuts ønske om yderligere samarbejde med danske myndigheder om indsatsen over for udsatte børn og unge i Grønland og om den historiske udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler efter mødet:

”Vi har haft et godt og givende første møde. Vi er enige om, at det er vigtigt med et godt samarbejde i rigsfællesskabet, hvor vi sammen kan tage os af nogle af de problemstillinger, der optager os. Jeg er især optaget af, at vi samarbejder om at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge i Grønland, og at den historiske udredning kommer godt i gang. Det skylder vi de grønlandske børn.”

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler efter mødet:

”Det har været et godt og konstruktivt møde, hvor vi har haft lejlighed til at drøfte vores fremtidige samarbejde. Jeg er især glad for, at vi er nået til enighed om en fælles tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal arbejde med indsatsen over for de udfordringer, vi har omkring udsatte børn og unge samtidig med, at vi kan igangsætte arbejdet med den historiske udredning.”

Den tværsektorielle arbejdsgruppe vil have medlemmer fra både Danmark og Grønland, og arbejdet vil for Grønlands vedkommende blive koordineret og styret af Departementet for Sociale anliggender og Justitsvæsen.

Den historiske udredning skal give et gennemarbejdet og oplyst grundlag om den historiske kontekst, om datidens udfordringer, dilemmaer og beslutninger og ikke mindst om børnenes livsforhold og de personlige konsekvenser.

Social- og indenrigsministeren og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justitsområdet vil i nærmeste fremtid i fællesskab finde de fagpersoner, som skal stå for udredningen, så den som forudsat kan afleveres senest den 1. juni 2020.

Regeringen vil give en undskyldning til de 22 grønlandske børn. I forståelse med Naalakkersuisut og i respekt for den aftale, der allerede er indgået om den historiske udredning, vil regeringen imidlertid afvente færdiggørelsen af denne udredning.

***

Yderligere oplysninger:
Kontakt i Statsministeriet: Pressesekretær Kristina Mie Hansen, telefon 33 92 22 62.

Kontakt i Formandens Departement: Ministersekretær Steve Sandgreen, stev@nanoq.gl, +299 345458