Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Citater fra tale ved Nordisk Råd, tirsdag den 9. november 1999

Vi har mere brug for Norden

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har i dag holdt sin tale som statsminister for det tiltrædende formandsland ved Nordisk Råds 51. Session i Stockholm. Danmark overtager formandskabet for det nordiske samarbejde ved årsskiftet.

I sin tale sagde statsministeren bl.a.:

'De forandringer vi har gennemlevet i Europa og globalt i de seneste 10 år, kræver fortsat klare, politiske svar. Der er mere brug for den nordiske stemme - ikke mindre. Befolkningerne ser frem til, drømmer om, håber på opbygning af samfund, der har det bedste til fælles med vore nordiske samfund.

Det er min opfattelse, at vi sammen kan gøre det bedre i Norden. At vi kan bruge hinanden bedre - at vi kan sætte stærkere præg på udviklingen omkring os, hvis vi beslutter os for det.

Vort samarbejde gennemgik store forandringer i 1995, da Sverige og Finland blev medlemmer af den Europæiske Union. Vi igangsatte et fornyelsesarbejde med fornuftige resultater. Udviklingen går så stærkt, at der allerede nu - fem år senere - er god grund til at overveje, om vi har fundet rette form og rette indhold i vort nordiske samarbejde.

Det er derfor meget nyttigt, at de nordiske samarbejdsministre har nedsat et panel af vise kvinder og mænd til at tage udfordringen op. Panelet skal komme med bud på det nordiske samarbejde på tærsklen til det nye århundrede. Jeg ser meget frem til panelets konklusioner, når det til næste år skal afrapportere til Nordisk Råds 52. session.

Jeg håber, det vil blive et oplæg til mere forpligtende samarbejde i Norden. Måske også et samarbejde der samler sig om de afgørende spørgsmål.'

Fremmedfjendske holdninger bekæmpes bedst ved at tage fat om de reelle problemer:

Statsministeren berørte endvidere i sin tale problemerne med at integrere de fremmede i de nordiske velfærdssamfund. Regeringen vil i slutningen af indeværende måned komme med et udspil til løsning af de konkrete problemer, der er på integrationsområdet.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen:

'Vi ser desværre også andre sider af nationalismen i Europa i disse år - selv i de rigeste samfund. Vi ser igen partier forsøge at vinde stemmer på fremmedfjendske holdninger - ja, fremmedhad og tendenser til at opdele befolkningerne i to slags mennesker.

Når fremmedhadet viser sit ansigt, må vi tage afstand og sige fra - ikke over for vælgerne i vore demokratier - men over for de holdninger og det menneskesyn, som visse partier prøver at vinde vælgermæssig fremgang på. Mit budskab i dag skal være klart og entydigt: Fremmedhad og tendens til racisme må klart afvises. I vore egne lande. I Norden. I Europa. Globalt.

Vi er fuldstændig klar over, at skal vi undgå, at fremmedhadet får fodfæste i Europa, så kræver det, at vi tager fat om de reelle problemer. Vi må tage målbevidst fat på årsagerne til menneskers bekymringer: Ulovlig indvandring, den uhyggelige menneskesmugling, de sociale problemer, tendenser til vold og kriminalitet. Vi må tage fat om en god og fremadrettet integrationspolitik, som endnu bedre kan sikre, at de mennesker, der har fået ophold i vore lande, kan blive indpasset med fuld respekt for vore samfunds værdier og lige rettigheder og pligter.

Og afstandtagen fra vold:

Ligeså klart vi tager afstand fra fremmedfjendske holdninger, lige så klart tager vi afstand fra vold i vore samfund. Uanset det kommer fra det yderste højre eller fra ekstreme autonome grupper af unge, som skaber frygt i befolkningen. Vold kan aldrig blive løsning på noget som helst i vore samfund. Det skal stoppes. Konsekvent ved resolut indgriben og ligeså konsekvent forebyggelse.

Hele statsministerens tale kan findes på Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk