Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Danmarks forhold til den fælles valuta.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen oplyser:

'Regeringen har en klar positiv holdning til dansk deltagelse i den fælles valuta. Samtidig har regeringen lagt vægt på, at befolkningen får tid til en grundig debat inden en folkeafstemning om ØMU ́en.

Danmark har med stor succes deltaget i en fælles indsats for en økonomisk politik med lav inflation, sunde statsfinanser og en holdbar indsats mod ledigheden. Denne politik skal fastholdes. De økonomiske konjunkturer i Europa udvikler sig positivt. Vi står efter alt at dømme foran en ny økonomisk fremgangsperiode i Europa.

Danske lønmodtagere og arbejdsgivere har netop vedtaget en banebrydende overenskomst. En fireårig overenskomstperiode, der sikrer fire års fred på arbejdsmarkedet.

Det giver Danmark enestående muligheder for at fortsætte den stabile fremgangslinie, det er lykkedes os i fællesskab at opbygge gennem syv år. Det sikrer gode rammebetingelser for dansk erhvervsliv.

For at skabe bedst mulige vilkår for danske virksomheder og de danske arbejdspladsers deltagelse i den økonomiske fremgang i Europa, er det vigtigt, at der nu skabes klarhed om Danmarks fremtidige tilknytning til den fælles valuta.

Socialdemokratiets hovedbestyrelse har i dag truffet beslutning om at lægge op til en tidligere afklaring af forholdet til den fælles valuta. Det er planen, at der indkaldes til ekstraordinær kongres i Socialdemokratiet søndag den 30. april 2000.

På kongressen vil jeg foreslå, at Socialdemokratiet anbefaler, at Danmark tilslutter sig den fælles valuta ved en kommende folkeafstemning. Jeg håber og forventer, at Socialdemokratiets kongres vil sige ja.

Hvis den ekstraordinære kongres giver sin tilslutning, vil regeringen herefter hurtigst muligt fremlægge lovforslag i Folketinget om Danmarks tilslutning til den fælles valuta.

Ud fra ønsket om at skabe klarhed og sikre god tid til debat i perioden frem til afstemningen, vil afstemningsdatoen blive planlagt til den torsdag den 28. september i år. Det giver os næsten syv måneder til debat.

Jeg har på et ministermøde her til aften fået regeringens tilslutning til denne tidsplan.

Nu er der lagt en klar plan for afklaringen af Danmarks stilling i forhold til den fælles valuta.

Jeg ved godt, at der er mange, der stadig er i tvivl. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi nu benytter perioden frem til afstemningen til en fair og saglig debat. Vi har tid til, at alle synspunkter kan komme frem og blive grundigt vurderet. Det giver grundlaget for den bedste beslutning.

Jeg vil også opfordre til, at Folketinget allerede nu tager initiativ til gennem høringer og lignende at udnytte de muligheder, som Folketinget har for at bidrage til en bred folkelig debat.'