Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Hele Historien – den sande og fuldstændige – skal frem i fuld offentlighed

I anledning af beretningerne i dansk presse søndag om udvisning af bl.a. statsløse jøder til Tyskland før og under den 2. verdenskrig udtaler statsminister Poul Nyrup Rasmussen:

'Det er rystende beretninger. Nu skal hele historien – den sande og fuldstændige – skrives.

Vi har stadig god grund til at mindes danske borgeres storstilede redningsaktion af 7.000 danske jøder til Sverige i oktober 1943. Det kapitel står uændret og anerkendt herhjemme og i udlandet.

Men det ændrer ikke ved, at de sorte pletter, der måtte være i vor historie fra 1930’erne og 1940’erne også skal frem i lyset og beskrives åbent og ærligt.

Det skylder vi ofrene og deres familier. Det skylder vi os selv og næste generation af unge i Danmark.

***

Jeg vil derfor straks – på regeringens vegne – opfordre det nyoprettede Center for Holocaust og Folkedrabsstudier til at forestå en bredt anlagt undersøgelse. Heri bør indgå en undersøgelse af Danmarks politik for bl.a. de jødiske flygtninge, som var kommet til Danmark i perioden fra nazisternes magtovertagelse til afslutningen af 2. verdenskrig.

En gruppe historieforskere må nu have adgang til at belyse og beskrive de faktiske hændelser og dansk politik dengang. Det gælder både den daværende centraladministrations rolle, de daværende ministres viden og ansvar, og Rigsdagens viden og indragelse. De pågældende forskere vil kunne få adgang til alt relevant arkivmateriale i statens arkiver.

***

Vi kan ikke give ofrene og deres familier deres liv tilbage ej heller fjerne de ufattelige lidelser, som mennesker blev udsat for dengang, men vi kan skrive den sande historie om, hvad der fandt sted. Og vi kan vedstå os vort ansvar for, at det aldrig sker igen.

Når dette kapitel af vor historie er skrevet, vil regeringen på nationens vegne udtrykke sin holding – også rettet til de efterladte.'