Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Pressemeddelelser

PNR I anledning af Den Danske Banks udspil udtaler statsminister Poul Nyrup Rasmussen:

Jeg har noteret mig Den Danske Banks udspil om kompensation til Færøerne i Banksagen som en reaktion på den alvorlige kritik, der er fremført i Undersøgelseskommissionens beretning.

Regeringen vil - i kontakt med det færøske landsstyre - hurtigt og grundigt granske bankens udspil.

Vurderingen af udspillet vil indgå i regeringens overvejelser om, hvad der videre skal foretages - herunder om der er et retligt ansvar at gøre gældende.