Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Møde med partilederne om det kommende EU-topmøde

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har inviteret lederne af Folketingets partier til møde i Statsministeriet på torsdag den 2. december 1999.

Ved mødet vil han orientere om regeringens holdning til de sager, der skal drøftes på mødet i Det Europæiske Råd i Helsingfors den 10.-11. december 1999. Det drejer sig især om EU’s udvidelse og spørgsmålet om en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik