Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Ny enstrenget eksportorganisation

Regeringen har truffet principbeslutning om at placere de statslige eksportfremmeaktiviteter i en enstrenget organisation. Hidtil har arbejdet været spredt på flere ministerier, herunder Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet og Boligministeriet.

Regeringens interesser er klart sammenfaldende med et ønske fra erhvervslivet, bl.a. fremført i Industriens Udviklingsgruppe overfor erhvervsminister Pia Gjellerup, om at kræfterne på eksportfremmeområdet samles, så man opnår en bedre og mere målrettet og koordineret indsats.

Den statslige eksportfremmeindsats samles i en ny enstrenget organisation. Danmarks Eksportråd, som under ledelse af en bestyrelse med kyndige erhvervsfolk og en eksportdirektør skal bistå danske virksomheder på udenlandske markeder. Danmarks Eksportråd placeres i Udenrigsministeriet for at sikre sammenhængen med de danske ambassader og generalkonsulater i udlandet.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler:

'Det er vigtigt, som jeg nævnte i min trontale til Folketinget i oktober, at vi nu samler kræfterne om eksportfremme i én organisation.

Jeg er glad for, at vi har fundet en fornuftig løsning til gavn for erhvervslivet og hele samfundet.

Vi vil nu udmønte detaljerne i organisationen og fremlægge det samlede resultat i løbet af et par uger. Det er min forventning, at den nye organisation kan være på plads i løbet af nogle måneder.'