Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Offentliggørelse af betænkningen om det fremtidige ligestillingsarbejde.

Formanden for Udvalget vedrørende det fremtidige ligestillingsarbejde, landsdommer Ina Steincke har i dag afleveret udvalgets betænkning til statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler i anledning af betænkningen: 'Jeg er glad for, at udvalget nu er færdig med sit store og vigtige arbejde. Vi skal videre med ligestillingen i Danmark, og jeg glæder mig til at studere betænkningens anbefalinger og at deltage i debatten'.

Udvalget foreslår, at Ligestillingsrådet nedlægges, at der udnævnes en egentlig ligestillingsminister, der tillige har ansvaret for et andet ressort, at der etableres et Videnscenter for Ligestilling, der skal være debatskabende og vidensindsamlende - og formidlende og i tilknytning hertil et bredt Debatforum. Som en to-årig-forsøgsordning foreslås etableret et klagenævn for kønsdiskrimination.

Udvalget foreslår omkring 40 temaer og emner for det fremtidige ligestillingsarbejde, f.eks arbejde med ligelønsproblemet, sammenhæng mellem familie - og arbejdsliv, bedre statistikker, mænd i ligestillingsarbejdet og mange flere.

Betænkningen vil nu blive sendt til høring.

Regeringen vil tage initiativ til en debat i Folketinget om ligestillingsarbejdet på baggrund af betænkningen.

Betænkningen vil kunne afhentes i Statsministeriet eller købes i boghandelen og i Statens Information. Endvidere vil den blive lagt på Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk.

Yderligere information hos Ligestillingsrådets formand Ingrid Rasmussen, MF, telefon nr. 33 37 40 45 eller 33 92 33 11.