Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Politisk aftale om den danske folkepension

Statsministeren har d.d. udsendt nedenstående brev samt politisk aftale. Foreløbig har Venstre, Det Konservative Folkeparti, CD, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet tilsluttet sig den politiske aftale.

'Til partiledere i S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL OG KRF

Pension er et område, hvor den enkelte har brug for tryghed om grundvilkårene for en meget lang årrække frem.

Der er to forudsætninger for tryghed om pensionerne: En solid samfundsøkonomi og politisk vilje.

Det danske pensionssystem er - på grund af samspillet mellem folkepension som vi kender den, ATP og arbejdsmarkedspensionerne - finansielt godt fremtidssikret.

Efter min opfattelse har der heller aldrig været tvivl om viljen hos et meget stort flertal i folketinget til at fastholde den skattefinansierede danske folkepensionen som det sikre grundlag for både nuværende og fremtidige pensionister.

Den årlige regulering af folkepensionen er allerede fastlagt i et meget bredt forlig mellem syv partier.

Men i de seneste uger er der skabt en helt uberettiget og meget beklagelig usikkerhed hos mange mennesker om folkepensionens fremtid.

Derfor skylder vi i fællesskab at fjerne usikkerheden ved at markere, at folkepensionen består, uanset ændrede flertalsforhold i folketinget

En mindretalsregering kan ikke fjerne usikkerheden ved egen kraft. Men vi kan gøre det i fællesskab ved en politisk aftale, der giver hvert enkelt parti, der medvirker til aftalen, vetoret mod forringelser.

Derfor skal jeg på regeringens vegne foreslå, at vi i dag indgår vedlagte aftale mellem Folketingets partier.

Det vil også give os plads til op til folkeafstemningen den 28. september at få talt om de reelle udfordringer i stedet for om en folkepensionsordning, som et bredt folketingsflertal hele tiden har været enig om ikke at antaste.

Med venlig hilsen Poul Nyrup Rasmussen'

'Politisk aftale

Partierne er enige om, at den danske skattefinansierede folkepension med grundbeløb og pensiontillæg er det sikre grundlag for nuværende og kommende pensionister.

Partierne finder, at netop planlægningen af pensionstilværelsen kræver sikkerhed for, at grundlaget ligger fast for en lang årrække. Det er afgørende, at folk ved planlægningen af deres pensionsopsparing kan vide, at reglerne om den skattefinansierede folkepension er det faste fundament, der kan bygges på.

Aftalen betyder, at partierne er frit stillede til at foreslå forbedringer. Men uanset udviklingen i flertalsforholdene kan der ikke uden enighed mellem aftalepartierne gennemføres forringelser af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg eller skærpelser i tildelings- og udmålingsreglerne herfor.'