Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Regeringen mødes med arbejdsmarkedets parter (1)

Regeringen holder onsdag den 17. november 1999 møde med arbejdsmarkedets parter. Mødet er en opfølgning på det trepartsmøde, som blev afholdt i august.

Ved mødet vil man bl.a. drøfte arbejdet med en reform af voksen- og efteruddannelsesområdet. Resultatet af de tekniske drøftelser, der har fundet sted på embedsmandsplan siden trepartsmødet i august, vil indgå i diskussionen på mødet.

Integration af udlændinge på arbejdsmarkedet vil være et andet tema på trepartsmødet. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler i den anledning:

'Vores udlændingepolitik i Danmark bygger på to grundsten: Vort menneskesyn og ligebehandling – med rettigheder og pligter. Ledigheden blandt indvandrere er flere gange højere end ledigheden for resten af befolkningen. Det er uacceptabelt.

De nye danskere skal ind og fungere i det danske samfund. Ellers risikerer vi, at fremmedhadet får fodfæste. Det kan ingen være tjent med. Udlændingepolitikken må bygge på ligebehandling. På samme rettigheder og pligter for alle – uanset hvor man kommer fra.

Det drejer sig først og fremmest om at skaffe arbejde – også til de fremmede – i det danske samfund. At skaffe arbejde til de nye danskere er en opgave, som vi må løse i fællesskab. Regeringen, staten, kommunerne, arbejdsmarkedets parter og virksomhederne – alle må vi være med til at løfte. Jeg ser frem til at drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan opgaven løses.'

Efter trepartsmødet vil statsministeren holde en kort pressebriefing. Den forventes at finde sted kl. 14 – efter Folketingets spørgetid - i Statsministeriets Spejlsal.