Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Pressemeddelelser

PNR Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler:

'Jeg undrer mig over både tonen og indholdet i brevet fra Lagmanden.

Jeg har altid lagt vægt på, at vort samarbejde bygger på gensidig respekt - det gør jeg fortsat.

Jeg har allerede for 14 dage siden via Kammeradvokaten meddelt Lagmanden, at den danske Regering gerne indgår en aftale om afbrydelsen af forældelsesfristen.

Det står ganske klart, at Regeringens kommende forhandlinger med Landsstyret naturligvis ikke står og falder med en bestemt dato. Det ved Lagmanden og Landsstyret også godt.

Vi har på Landsstyrets anmodning også påtaget os at medvirke til, at de øvrige parter - herunder Den Danske Bank - indgår en sådan aftale. Den Danske Bank må nu gøre sin stilling op og vi venter en tilbagemelding inden ugens udgang.

Dette er samtidigt meddelt Lagmanden via Rigsombudet'.