Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Statsministeren deltager i OSCE-topmøde

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen rejser onsdag den 17. november 1999 til Istanbul for at deltage i OSCE-topmødet den 18.-19. november.

Statsministeren udtaler i den anledning:

'I 10-året for Berlinmurens fald må vi ikke glemme, at OSCE var vigtig for den udvikling, der førte til opbruddet og friheden i Østeuropa. OSCE er stadig vigtig som ramme for den brede europæiske sikkerhed. Det gælder ikke mindst for de lande, der ikke er omfattet af hverken EU’s eller NATO’s udvidelsesprocesser.

Danmark har altid givet arbejdet i OSCE høj prioritet, ikke mindst under vores formandskab i 1997. Organisationen samler sig om den 'bløde' sikkerhed: Demokratisering, respekt for menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse, fredelig sameksistens mellem etniske grupper samt forebyggelse og løsning af konflikter. Disse værdier indtager også en central plads i dansk sikkerhedspolitik.

Jeg håber, at vi på mødet kan vedtage et nyt Charter for Europæisk Sikkerhed for det 21. århundrede. Og jeg håber også, at vi kan revidere den konventionelle nedrustningsaftale, som vi indgik i 1990 (CFE-traktaten).'

* * *

OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe) blev oprettet i 1973 under navnet CSCE. Organisationen tæller i dag 54 aktive medlemmer, der vil være repræsenteret på topmødet i Tyrkiet.