Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Statsministerens deltagelse i topmødet EU-Afrika i Cairo den 2.-4. april 2000

Statsministerens deltagelse i topmødet EU-Afrika i Cairo den 2.-4. april 2000

Til opfølgning på tidligere meddelelse om statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Lone Dybkjærs besøg kan yderligere oplyses om programmet:

Statsministeren vil som planlagt deltage i åbningen af topmødet og i alle tre mødesessioner samt i en række bilaterale samtaler, hvoraf nogle vil blive endeligt tilrettelagt under selve topmødet.

De tre arbejdssessioner vil omhandle:

arbejdssession omhandler de økonomiske emner – herunder regional økonomisk integration, Afrika i verdensøkonomien, investeringer, finansiering af udvikling, forskning og teknologi samt Afrikas gældproblemer.

arbejdssession vil være koncentreret omkring de politiske emner. Her vil følgende emner blive drøftet: Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, migration og flygtninge, flugt fra Afrika til Europa, konfliktforebyggelse og fredsskabelse, håndvåben og landminer.

Statsministerens indlæg vil her samle sig om bl.a. konfliktforebyggende arbejde i regionen, bedre hjælp til flygtninge i nærområderne, der kan sikre mere acceptable opholdsvilkår – også for at bidrage til hurtigere tilbagevenden til eget land i Afrika og derigennem begrænse flugt til Europa.

arbejdssession omhandler udviklingsmæssige spørgsmål, herunder bæredygtig udvikling og fatttigdomsbekæmpelse, investering i menneskelige ressourcer – uddannelse, HIV/AIDS og miljø.

Der vil være særskilt program for fru Lone Dybkjær den 3. og 4. april 2000

Lone Dybkjær deltager i topmødets åbningsceremoni og den officielle aftenmiddag den 3. april. Lone Dybkjærs individuelle program vil den 3. og 4. april 2000 herudover være fokuseret om informationsteknologi (IT), kvinder og ligestilling samt miljøspørgsmål.

Som tidligere understreget er pressen velkommen til at deltage i programmet – også i den uformelle del af besøget mandag formiddag den 3. april 2000.

Tilmelding kan ske til ministersekretariatet i Statsministeriet på telefonnummer 33 92 22 01. Ministersekretariatet vil under besøget i Cairo kunne være behjælpelig med kontakten til statsministeren vedr. bl.a. interviews og samtaler med statsministeren, praktik mv.

Programpunkter omfatter i hovedpunkter:

Søndag den 2. april 2000

Kl. 14.00 Afgang Flyvestation Værløse
Kl. 19.00 Ankomst Cairo
Kl. ca. 20.00 Statsministeren og Lone Dybkjær, Udenrigsministeren og Udviklingsministeren deltager i forberedende drøftelser vedrørende topmødet.

Mandag den 3. april 2000

Kl. 08.30-12.00 Uformel programdel: Besøg ved pyramiderne i Giza mv.
Kl. 15.00 Åbning af topmødet
Kl. 16.00 Første arbejdssession jfr. beskrivelsen foran - under mødet afholder statsministeren bilaterale samtaler med præsidenten for Mozambique og præsidenten for Tanzania
Kl. 19.00 Statsministeren og Lone Dybkjær deltager i aftenmiddag ved den ægyptiske vært, præsident H. Mubarak

Tirsdag den 4. april 2000

Kl. 09.30-12.30 Anden arbejdssession jfr. beskrivelsen foran
Kl. 13.15 EU-frokostdrøftelse – ved formandskabet, PM A. Guterres
Kl. 15.00-18.00 Tredje arbejdssession jfr. beskrivelsen foran
Herefter afrejse