Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Pressemeddelelser

PNR Statsministerens kommentar til nye unyttige personangreb fra Venstres formand

Så er Venstres formand på banen igen - med et nyt, desperat personangreb. Det ligner et mønster. Igen oplever vi, Venstres formand går for let hen over substansen i en sag. Som han eksempelvis gjorde i sagen om den jyske bankdirektørs udtalelser om flugtskilte.

Nu skal vi så se Venstres formand kaste sig ud i nye unyttige personangreb. Ikke alene på mig, men også på gode, respektable kolleger, som amtsborgmester Ib Frederiksen og Svend Auken.

Jeg vil gerne om landbruget og mine staldbesøg, som Venstres formand pludselig interesserer sig for, fastslå et par kendsgerninger:

Jeg har gennem snart 20 år haft en dyb og stor interesse for landbrugets forhold og udvikling. Jeg har haft rig mulighed for at sætte mig ind i dansk landbrugsproduktion gennem årene. Det gælder ikke mindst i min tid i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Jeg har ligeledes altid været optaget af landbrugets udviklingsmuligheder - både landbrugets forædling, beskæftigelsesmuligheder og selvsagt miljøforholdene - herunder også det økologiske landbrug.

Nu er jeg så blevet opmærksom på, at jeg ved en udtalelse for nylig om dansk landbrug kan opfattes derhen, at jeg selv var i en svinestald i går eller i forgårs. Det er ikke tilfældet. Men jeg har været der. Det ligger ganske vist nogle år tilbage i 1980’erne.

Men det afgørende er da ikke, om jeg har været på besøg i en svinestald for 5, 7 eller 10 år siden. Det afgørende er, at vi i dag fortsat har betydelige problemer med både miljø og dyrevelfærd i dansk landbrug.

Det viser de oplysninger, jeg har fået i årene, der er gået, siden jeg var der - også de helt aktuelle - der er tilgået mig fra bl.a. min fødevareminister, andre kyndige, konkrete statistikker, og også internationale oplysninger.

Nu er der brug for, at vi gør en ekstra indsats.

Derfor tog vi i regeringen spørgsmålet om landbrugets produktionsvilkår op i min åbningstale. Derfor har jeg valgt at rejse debatten ude i landet. Nu er der brug for, at vi kommer videre.

Nu er der brug for, at vi tager et nyt stort tag for at sikre dyrevelfærd, rent drikkevand, sunde fødevarer og sikre miljøet i fremtiden.

Her vil vi ikke lade os forvirre eller acceptere, at Venstre afsporer debatten med tom retorik.

Det korte af det lange er:

Vi kan se, at internationale eksperter advarer mod brug af vækstfremmere.

Vi kan se, at forbruget af pesticider er for stort.

Vi kan se, at kvælstofudledningen belaster vores vandmiljø.

Og vi kan se med vore egne øjne, at dyrenes velfærd ikke altid - i alle svinestalde - har den standard, den bør have. Vi har via EU taget højde for den situation, idet produktionsanlæg med bundne søer skal være afviklede i år 2006. Men vi kan gøre mere. Fødevareministerens nye mærkningsordning tager også højde for den kritik, idet svinekød, der stammer fra sådanne staldsystemer, ikke kan få kvalitetsmærket.

Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at Tv-filmen 'Mozart, det heldige svin' gjorde et stort indtryk på mig. Jeg har forstået, at filmen giver et dækkende indtryk af forholdene i dele af den danske svineproduktion.

Af alle disse grunde skal forholdene i landbruget, når det gælder miljø og dyrevelfærd, forbedres.

I modsætning til Uffe Ellemann-Jensen, der åbenbart koncentrerer så mange kræfter om taktik og polemik og personangreb, er vi i regeringen optaget af at få løst problemerne. Og det kan hverken Venstres formand, partiet Venstre eller andre hindre.

Men jeg vil give Venstres formand en chance for - for en gang skyld - at sige noget om substansen i en sag.

Regeringen har klart sagt, at der nu skal gøres en ekstra indsats.

Jeg har forstået, at de spørgsmål, jeg har rejst, også optager V og K.

Betyder det:

at Venstres formand vil være med til at gøre noget ekstra for, at vi over en periode helt kan få fjernet forbruget af vækstfremmere, så forbrugerne kan få forbedrede fødevarer?

at Venstres formand vil være med til at gøre noget ekstra for effektivt at nedbringe forbruget af pesticider?

at Venstres formand vil være med til at gøre noget ekstra for at nedbringe udledningen af kvælstof til gavn for vandmiljøet?

at Venstres formand er enig i, at landbruget bør udnytte de nuværende gunstige økonomiske tider til at gøre en ekstra indsats for at bedre de stalde, der ikke giver dyrene tilstrækkelig velfærd?

Jeg ser frem til konstruktive svar fra Venstres formand.