Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Statsministeriet meddeler: (6)

Hvidbog om et stykke Danmarkshistorie

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen vil sammen med Folketingets partier undersøge muligheden for en DUPI-undersøgelse af Danmarks situation under den kolde krig.

  • Vi er i den heldige situation, at grundlaget for at skrive historien om den kolde krig er forbedret afgørende efter murens fald, siger statsminister Poul Nyrup Rasmussen.
  • Vi har med den lovgivning Folketinget vedtog i juni 1999 iværksat en undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område, siger statsministeren.

Loven om undersøgelsen af politiets efterretningsvirksomhed omfatter også en sammenhængende bred historisk undersøgelse fra 1945 til 1989.

Undersøgelsen omfatter både politiets efterretningsvirksomhed i forhold til politiske partier og karakteren af de aktiviteter i politiske partier m.v.

Herudover kan der være behov for en supplerende historisk undersøgelse, når det gælder Warszawapagtlandenes planer og aktiviteter rettet mod Danmark under den kolde krig.

  • Hvis Folketingets partier ønsker det, er regeringen derfor parat til at drøfte indholdet af sådan en undersøgelse foretaget af DUPI, siger statsminister Poul Nyrup Rasmussen.