Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Tak for brev

Nedenstående er statsminister Poul Nyrup Rasmussens svar til Holger K. Nielsens brev af dags dato.

'Partiformand Holger K. Nielsen Socialistisk Folkeparti

Kære Holger,

Tak for dit brev. Det rummer jo adskillige spørgsmål. Fælles for dem er, at de ikke har noget at gøre med det, vi skal stemme om på torsdag. Det er du vel også inderst inde selv klar over. Men lad mig alligevel kommentere de to emner, du bringer op.

Først regeringskonferencen. Regeringens holdning hertil ligger fast. Den er blevet til i et snævert samspil med partierne og Folketinget. Regeringen og et meget stort flertal i Folketinget er enige om, at vi aldrig vil acceptere EU-forslag, som på nogen måde forringer den danske model eller vores velfærd. Det afgørende for dansk velfærd er, om vi har råd, og det sikrer vi bedre indenfor end udenfor. Det bekræftes også i dag af den advarsel, som danske erhvervsledere sender i Dagbladet Børsen – jeg deler deres betragtninger.

Det bekræftedes i øvrigt også allerede i 1993, da vi stemte ja til Edinburgh-aftalen. EU's stats- og regeringschefer slog dengang fast, at vi selv bestemmer vores fordelingspolitik og sociale standard. Og det gælder naturligvis stadig.

Dernæst de øvrige forbehold – især det om forsvar. Her er regeringens holdning lige så velkendt og har ligeledes været drøftet i Folketinget. Forsvarsforbeholdet gælder og respekteres fuldt og helt. Derfor kan vi heller ikke i EU deltage i opgaver som minerydning og lignende. Her er der en udvikling i gang, som ikke er afsluttet, og som vi følger nøje. Vi kender ikke resultatet af forhandlingerne om det europæiske forsvarssamarbejde. Og vi ved derfor heller ikke, hvordan det vil fungere i praksis. Først når vi ved det, kan vi vurdere betydningen for Danmark. Med andre ord: forsvarsforbeholdet gælder fortsat. Der er ikke grund til at ændre holdning. Situationen er ikke afklaret. Forskellen til euroen er netop, at euroen eksisterer. Det er derfor, det er euroen - og kun den - vi stemmer om på torsdag.

I stedet for at tærske langhalm på disse sidetemaer, synes jeg hellere du skulle svare på følgende to helt centrale spørgsmål:

Hvordan vil du – sammen med Pia Kjærsgaard – sikre stabile rammer om dansk økonomi og dansk velfærd, hvis det bliver et nej, hvad jeg bestemt ikke håber?

Og hvordan vil du – sammen med Pia Kjærsgaard – forsvare de danske interesser i EU – fx i regeringskonferencen – hvis vi med et nej placerer os selv på sidelinjen? Ser du ikke, at det er et nej, der er en glidebane – at vi med et nej risikerer at sætte gang i en proces, som i stadig stigende grad vil isolere Danmark?

Med venlig hilsen Poul Nyrup Rasmussen'