Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Verden har brug for en Global Deal

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen rejser onsdag den 16. maj 2001 til Paris for at deltage i OECDs årlige ministermøde, som er under dansk formandskab. Statsministeren leder torsdag den 17. maj ministermødets drøftelser om bæredygtig udvikling.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler i anledning af sin deltagelse i ministermødet:

”En bæredygtig udvikling bliver først reel, når den følges af mål om en retfærdig fordeling mellem i- og ulandene. På torsdagens møde vil jeg på vegne af den danske regering arbejde aktivt for, at vi får sat yderligere gang i diskussionen om en såkaldt Global Deal – en global aftale - mellem verdens rige og fattige lande.

Flotte ord er godt, men konkret handling er bedre. Derfor har det også været skuffende, at der er sket så relativt lidt siden Rio-topmødet i 1992. Alle verdens regeringer har et fælles ansvar for klodens fremtid og dermed også for en retfærdig fordeling af verdens goder.

OECD-landene skal gå først og vise vejen. Det forbedrer vores muligheder for at få en aftale på næste års verdenstopmøde for bæredygtig udvikling i Johannesburg.

For så vidt angår klimaspørgsmål vil vi drøfte problemerne omkring ratifikation af Kyoto-protokollen. Jeg vil understrege behovet for, at vi snarest opnår enighed om gennemførelse af protokollen.'

Torsdagens drøftelser afsluttes omkring kl. 15.00, hvorefter der vil være pressekonference i New Building, Sal 9, OECD, Paris.