Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Virksomhederne har et socialt ansvar

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen taler om virksomhedernes sociale ansvar ved åbningen af 'First European Business Convention on Corporate Social Responsibility' den 9. november 2000 i Bruxelles.

Mere end 400 topledere fra det europæiske erhvervsliv deltager i konventet, som er arrangeret af virksomhedsnetværket European Business Network on Social Cohesion (EBNSC).

Statsministeren vil i sin åbningstale understrege betydningen af, at erhvervslivet i stadig højere grad tager sin del af det sociale ansvar.

'Globaliseringen af økonomien lægger pres på de europæiske landes arbejdsmarked og skaber risiko for social udstødelse og marganalisering af mennesker. Derfor må vi samarbejde mere offensivt på tværs af de traditionelle opgavefordelinger i vore samfund. Det gælder for eksempel samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder. Europa står overfor sociale udfordringer, som kræver mere intenst samarbejde. Vi skal udforme en stærkere indsats for at modvirke tendensen til social udstødning. Danmarks erfaringer med at inddrage alle dele af samfundet i det sociale ansvar er et vigtigt bidrag i den europæiske debat. Europa har brug for Danmarks internationale engagement på det sociale område. Jeg er overbevist om, at konventet vil styrke den europæiske udvikling i den rigtige retning', siger Poul Nyrup Rasmussen.

Kort efter åbningscermonien afholdes et pressemøde, hvor statsministeren deltager.

Yderligere information om program samt praktiske oplysninger kan fås hos informationskonsulent Trine Hammershøy, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 01 eller hos Flemming Schultz, The Copenhagen Centre, tlf. 33 92 46 16