Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Pressemeddelelser

Statsministeriet meddeler

I forlængelse af den kongelige resolution om ressortomlægninger d.d. foretages der følgende forflyttelser blandt departementscheferne:

Departementschef i Social- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel overtager stillingen som departementschef i det nyoprettede Indenrigs- og Boligministerium.

Departementschef i Transport- og Boligministeriet Jacob Heinsen overtager stillingen som departementschef i Transportministeriet.

Departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet Svend Særkjær overtager stillingen som departementschef i Sundhedsministeriet.

Endelig vil det blive indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at kommitteret i Statsministeriet Jens Strunge Bonde overtager stillingen som departementschef i Social- og Ældreministeriet.