Pressemøde

Pressemøde den 5. november 2020

Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for seneste oplysninger om aflivning af mink.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Ja, jeg vil gerne have lov til at sige velkommen til pressemødet.

Den 11. marts var en skæbnestund i kampen mod corona i Danmark.
Den dag, der traf vi en svær, men nødvendig beslutning, som vendte op og ned på alles hverdag i Danmark.

For jer i Nordjylland, der vil dagen i dag 5. november blive en mindst lige så skelsættende dato.

De restriktioner, vi fremlægger nu kommer til at få stor betydning for jer og for jeres hverdag. Derfor vil jeg i dag særligt henvende mig til jer – de mere end 280.000 borgere og nordjyder i de syv kommuner, der bliver berørt.
Det er Hjørring, det er Frederikshavn, det er Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, det er Thisted, og så er det Læsø.

Hele Danmark kommer til at trække store veksler på jeres opbakning og på jeres tålmodighed. Og ja – på jeres samfundssind.

Baggrunden er, som de fleste ved, at der er fundet muteret coronavirus både i mink og hos mennesker. Det indebærer en risiko for, at en kommende vaccine måske ikke kommer til at virke, som den skal. Det er selvsagt meget alvorligt.
I går besluttede vi derfor, at den danske minkbestand skal aflives. Det var en tung dag for rigtig mange familier og for hele det danske minkerhverv.
Det har gjort et stort indtryk på mig, vil jeg gerne sige, at se, hvordan I minkavlere har håndteret den ulykkelige og meget svære situation – tak for det!

Nu står vi så med den næste opgave, nemlig at inddæmme den smitte, som allerede er sket, også blandt mennesker. Og derfor har vi i dag besluttet en række indgribende restriktioner for borgerne i de syv kommuner i Nordjylland. Det er de syv kommuner, hvor sundhedsmyndighederne ser størst forekomst at smitte med den her minkvariant.

Flere tiltag gælder allerede fra i aften. Andre træder i kraft på lørdag eller på mandag. Og alle tiltagene gælder til og med den 3. december. Og alle tiltagene gælder i de syv berørte kommuner.

Fra i aften gælder en kraftig opfordring til jer alle sammen om at blive i jeres egen kommune. I skal kun krydse kommunegrænsen, hvis I har det, vi kalder en kritisk arbejdsfunktion eller har andre uopsættelige ærinder.
På samme måde skal alle andre i Danmark ikke rejse ind i de syv kommuner, medmindre der er tale om en kritisk funktion eller andre helt uopsættelige ærinder.

Offentlige og private arbejdspladser opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Og det er, hvad enten man arbejder eller bor i de berørte kommuner. Vi ved jo godt, nogle af os er også nordjyder, at der er rigtig mange i Nordjylland, der pendler. At I bor i én kommune og arbejder i en anden. Og derfor kommer de her restriktioner jo også til at have betydning for nærliggende kommuner. Det gælder selvfølgelig i særdeleshed Aalborg, men det gælder også Rebild, Morsø, Viborg og andre kommuner, der ligger tættere på det nordjyske.

Hvis man bor i én af de kommuner, jeg lige har omtalt her, og arbejder i en af de syv kommuner, så vil man ikke længere kunne møde ind på sit arbejde, medmindre der er tale om en kritisk funktion. Og det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt.

Der kan selvfølgelig i morgen være behov for, at man kommer forbi sin arbejdsplads for at hente en computer eller tale med sin chef eller noget lignende, og det skal der være mulighed for.

Derudover skal alle i de berørte kommuner være meget opmærksomme på, hvor mange mennesker I ser. Det handler om at omgås færrest mulige personer, også dem der bor i jeres egen kommune.
Det er det, der gælder allerede fra i aften.

På lørdag, der indfører vi, at restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for alt andet end takeaway.

Og så kommer vi frem til på mandag.
Studerende på de videregående uddannelser, som bor i de syv kommuner, skal overgå til digital undervisning – og eventuel eksamen, uden fysisk at møde frem.

På ungdomsuddannelserne og på øvrige voksenuddannelser, der reduceres fremmødet til maks. 50 procent.

Alle jer, der går i 5., 6.,7. og 8., I skal desværre hjem og modtage fjernundervisning.
De andre børn kan godt have et fysisk fremmøde, men det bliver sådan i de syv kommuner, at kravet om mindst én meters afstand, det skal overholdes på alle grundskoler.

I dagtilbuddene, der vil der stadigvæk kunne blive passet børn, men det skal gælde i mindre, og det skal gælde i faste grupper.

Frem mod mandag, der vil vi drøfte med borgmestrene og de faglige organisationer, om de tiltag, der her udstikkes i forhold til uddannelsesområdet og skolerne ud fra et forsigtighedsprincip, skal udvides til at gælde endnu flere børn og unge. Og hvis der lokalt er et ønske om yderligere brug af fjernundervisning, så vil regeringen selvsagt bakke op om det.

Så er der den kollektive trafik. Den bliver lukket ned. Og det gælder bus og tog ind og ud af de syv kommuner og på tværs af kommunerne. Selvfølgelig vil der stadigvæk være mulighed for skolebusser og lignende. Og det bliver også selvfølgelig sådan, at folk der har en kritisk jobfunktion, for eksempel på sygehuset i Aalborg, der skal der stadigvæk være mulighed for at kunne komme med en bus, hvis ikke man har en bil, man kan transportere sig i.

Så er der forsamlingsforbuddet på de ti personer. Der gælder i dag en række undtagelser, dem fjerner vi i de syv kommuner. Og det betyder, at nu skal man ned på de ti personer.

Indendørs- og udendørskulturinstitutioner og -aktiviteter, altså teatre, biografer og biblioteker – de bliver lukket. Og det gælder også indendørs idrætsfaciliteter, fritidsfaciliteter, svømmehaller, træningscentre, fitnesscentre og idrætshaller – bliver vi nødt til at lukke ned.
Det gælder selvsagt også forlystelsesparker og lignende.

Og endelig udlændinge, der ved indrejse i Danmark, enten for at besøge nogen i de berørte kommuner eller arbejde i de berørte kommuner, de afvises som udgangspunkt for indrejse til Danmark.
Med andre ord, der er tale om en reel nedlukning af Nordjylland.

Vi vil selvfølgelig følge op med hjælpepakker og kompensation til de berørte, det lokale erhvervsliv, kulturliv og fritidsliv. Og vi vil gerne gøre det klart, at for os er det fuldstændigt afgørende, at vi holder hånden under både arbejdspladser og virksomheder i den her, må man sige, både svære og ekstraordinære situation.
Vi præsenterer tiltagene snart, og vi vil gå i dialog både med selvfølgelig Folketingets partier og med arbejdsmarkedets parter og med erhvervsorganisationerne for at finde også de lokale løsninger, der passer til præcis den her situation.

Oveni alt det her, der indfører myndighederne, som også er med på pressemødet i dag, en massiv testindsats i Nordjylland. Alle jer, der bor i de syv kommuner opfordres til at lade jer teste, mens alle de her tiltag gælder.
Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvordan test, der hvor I bor, bliver gennemført, og vi kommer til at sende testudstyr fra resten af landet til Nordjylland.

Der bliver også nedsat en særlig smitteopsporingstaskforce, den kommer til at blive forankret i de lokale beredskabsstabe, og ledes af styrelsen for patientsikkerhed bistået af politiet. Og taskforcen vil have medarbejdere, som er dedikerede til målrettet opsporing og isolation af personer smittet med virus med den her konkrete mutation, som vi altså bare skal gøre alt, hvad vi kan for at få slået ned så hurtigt som overhovedet muligt.

Jeg vil sige til alle jer fra Læsø, Frederikshavn over til Hjørring, ned til Brønderslev, Jammerbugt, syd for fjorden, Vesthimmerland op til Thisted, I syv kommuner – resten af Danmark har brug for jeres store indsats i den kommende tid. Vi har alle sammen i vores lille land en fælles sag, vi skal have denne her situation under kontrol, men nu kommer vi til at bede jer i Nordjylland om at gøre noget helt ekstraordinært.

I foråret, der viste vi danskere, hvor meget vi kan. Lige nu, der hviler verdens øjne på os på grund af den særlige situation. Og jeg håber, og jeg tror også på, at vi igen i fællesskab kan få løst de problemer, vi står overfor. Det kræver selvfølgelig, at resten af Danmark bakker Nordjylland meget, meget stærkt op i den kommende tid. Og det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at levere.

Og med de ord, så giver jeg ordet videre i første omgang til Sundhedsministeren.
Værsgo!

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Ja, tak for det!

Vi har den seneste uge her i Danmark haft 7.473 bekræftede tilfælde med coronavirus. De 304 af dem er fundet i de pågældende syv kommuner i Nordjylland. Og ligesom i resten af Danmark, der ser vi en udvikling i smitten i Nordjylland. Antallet af indlagte i Nordjylland er næsten fordoblet den seneste uge fra 14 til nu 26. Vi ved, at virus muterer, det er jo derfor, vi er her. Det er derfor, vi gør dét, vi gør nu her. Vi ved, at den er muteret i fem forskellige stammer, der er kommet fra mink og blevet fundet i mennesker igen. Fem forskellige af dem. Og vi ved, at 94 procent af de virusvarianter, som stammer fra mink, er fundet hos mennesker i Nordjylland. Og det er så én af de virusvarianter, som er den her nye Cluster 5-variant, som har vist sig at kunne risikere at nedsætte effekten af de aktuelle vaccinekandidater.
Og det er meget, meget vigtigt at slå fast, at der er intet, der tyder på, at den skulle være mere smitsom blandt mennesker end de andre varianter. Der er intet, der tyder på, den skulle være mere alvorlig sygdomsforløbfremkaldende end de andre virusvarianter. Men det er altså forholdet i forhold til de kommende vacciner, og det er det, der er begrundelsen, at vi ikke kan risikere dem.

Vi ved, at 12 personer indtil nu i hvert fald har været smittet med den her nye Cluster 5-variant. De 11 af de 12 er bosiddende i Nordjylland. Vi kender også til ét tilfælde på Midtsjælland. Og derfor kan vi jo ikke garantere, at den her nye Cluster 5-variant ikke også kan findes i andre landsdele. Og det er derfor, at den her indsats i Nordjylland også følges op med, at vi hver gang, vi finder en positiv test i hele Danmark, så genomsegmenterer, altså inde på laboratorierne for at finde ud af, om det kan være denne her nye virusvariant. Det er aktuelt i gang. Og det er også begrundelsen for, at vi sætter ind der, hvor vi ved, at virus fra mink er mest spredt. Og udover de her sektioner, som statsministeren har nævnt, jamen så er det altså også en opfordring til, at alle borgere i de syv kommuner bliver testet for coronavirus. Og vi vil sammen med kommunerne komme med konkrete lokale udmeldinger til, hvordan det præcis skal kunne ske.

Lige nu er 691 af de prøver, der er taget i Nordjylland blevet segmenteret. Det svarer til cirka 17 procent af alle prøver taget i Nordjylland, siden vi startede med at teste for coronavirus. Og det er altså dér, vi skal op på 100 procent, således at vi er stensikre på, at vi skal have slået denne her virusvariant fuldkommen ned. Og det er vores mål. Og det er også derfor, den nye enhed i smitteopsporingen kommer til at arbejde målrettet med hver gang, vi finder et Cluster 5-variant i mennesker, så skal der opspores, så skal der isoleres, og så skal den her variant af coronavirus slås helt ned.

Tak for ordet!

 

Statsminister Mette Frederiksen:

Tak for det!

Så giver jeg ordet videre til Statens Serum Institut. Værsgo Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Tak for det!

Jeg vil starte med at udtrykke min sympati for folk i Nordjylland, specielt dem der er tilknyttet minkavlen. Minkavlen er et stort og vigtigt erhverv i Danmark. Og det er en meget vanskelig situation, det erhverv står i. Vi har haft kontakt med erhvervet i forbindelse med samarbejdet omkring overvågning af infektioner blandt folk, der arbejder i minkerhvervet. Så vi kender erhvervet godt og ved, det er en meget vanskelig situation for jer. Men det er altså nødvendigt at gøre det, der skal gøres.

I dag, der deltog jeg i et møde med Det Europæiske Smitteagentur ECDC og Verdenssundhedsorganisationen WHO – både repræsentanter fra Genève, altså hovedkvarteret og fra europakontoret, som jo ligger i København. Så det var anerkendte forskere, epidemiologer, virologer, folk med erfaringen inden for kommunikation og så videre, og så videre, der deltog i det møde, og de er enige i, at det er det rigtige, Danmark gør. De ser på situationen med stor bekymring af to årsager.
For det første, fordi minkproduktionen repræsenterer et stort reservoir af dyr, som smittes så let som ingenting. Og hvor smitten spredes fuldstændig ukontrolleret, fordi mink holder ikke afstand. Mink går ikke med mundbind. Mink spritter ikke af. De gør ikke alt det, som vi andre gør, for at forhindre smittet. Og det vil sige, det er svært at kontrollere en pandemi, når man har det her enorme reservoir af dyr.

Og så det andet, det er de her mutationer, som stiller spørgsmål ved, om man er i stand til at forebygge den videre smitte med vacciner. De er enig i, at Danmark gør det rigtige ved at fjerne de reservoirer, som kan give smitte ved at lave udbredt testning og kontaktopsporing som beskrevet. Og også i at begrænse unødvendig aktivitet i området, således så at smitten, den bliver bragt tilbage til et minimalt niveau.

Vi står heldigvis i en gunstig situation, fordi vi kender virus. Vi har en infrastruktur, hvor der kan testes. Vi har opsporingskapacitet. Vi er i stand til at lave de opfølgende undersøgelser, både i laboratoriet og gennem interview med de folk, der er smittet, for at undersøge smittevejene.

Det er vigtigt at understrege, at det her virus, det er ikke mere farligt end andre coronavirus, så man skal ikke være bekymret for, at der er en øget risiko for at blive indlagt eller blive alvorligt syg eller dø. Som sådan, så opfører den sig som andre coronavirus. Men den immunitet, den efterlader, de antistoffer, som man har efter denne her infektion er lidt anderledes end de antistoffer, som følger de andre varianter. Og det har vi kunnet vise i et laboratorieeksperiment.
Det er sådan, så hvis man dyrker virus i et biosikkerheds III-laboratorium, som er sådan et særligt sikkert laboratorium, hvor man faktisk kan dyrke virus, der vil virusvækst normalt hæmmes, hvis det er, man putter antistoffer ned i de her vækstmedier. Og der viser det sig, at hvis man nu dyrker det her nye virus, Cluster 5-virus, så bliver det ikke hæmmet i samme grad. Og det har vi kunnet se i otte ud af ni patientprøver.
Og det rejser så den store bekymring, at denne her virus efterlader en anden immunitet end en infektion efter en normal virus. Det betyder dels, at man har en større risiko for at blive smittet igen, men det betyder også, at hvis det er, det her virus får lov til at brede sig og udvikle sig yderligere, at vi ikke har de samme muligheder for at forebygge videre smitte med den vaccine, vi alle sammen håber på, det er det lys, vi alle sammen ser i tunnelen – på et eller andet tidspunkt i 21, så regner vi med at skulle vaccinere.
Det er godt, vi har opdaget det her problem, inden vi står i en situation og faktisk ser en manglende effekt af vaccinen ude i befolkningen, så derfor er WHO og ECDC også enige i, at Danmark viser rettidig omhu ved at opdage denne her ændring, førend den faktisk for alvor har givet problemer i befolkningen, og at vi griber ind.

Så vil man måske spørge: Har vi den perfekte evidens. Nej, det har vi ikke, der er brug for nogle undersøgelser, der bekræfter de undersøgelser, vi allerede har lavet. Der er brug for nogle supplerende undersøgelser, hvor vi også kigger på, hvad det faktisk betyder i forhold til vacciner, og så videre, og så videre. Så der vil komme nuancer til denne her fortælling hen ad vejen. Men det, som WHO og ECDC også sagde: At ja, I bliver nødt til at handle, førend I har den perfekte evidens, fordi det kan vise sig, at det bliver for sent at handle, såfremt den perfekte evidens er skaffet til veje.

Tak for det!

 

Statsminister Frederiksen: Tak for det!

Og så giver jeg ordet videre til Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen!

 

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm: Mange tak for det!

De her tiltag, som vi nu udmelder for de syv nordjyske kommuner, de indeholder en lang række skærpede restriktioner, som vil gøre det hårdt. Det bliver hårdt for jer i de syv nordjyske kommuner, men det er også en bekymrende udvikling, og vi er også nødt til at gøre noget nu. Vi er nødt til meget hurtigt at få brudt de smittekæder, som er oppe hos jer, fordi vi har den her helt særlige bekymring i forhold til smitten fra mink.

Det er vigtigt for, at vi kan bevare epidemikontrollen, både i jeres samfund og i jeres kommuner, men det er også vigtigt, for at vi kan bevare epidemikontrollen i Danmark. Men som I også hører her, så er det også sådan, at verdenssamfundet holder øje med os i forhold til den her situation.
Så det, I gør nu i Nordjylland, det er vigtigt – både for jeres lokalsamfund, for hele Danmark, men også for, at vi kan bevare kontrollen også udover grænserne med den her pandemi.
Så det skal I holde fast i, når I gør de ting, som I skal gøre nu, og som er meget vigtige.

Og jeg har i den forbindelse tre opfordringer til jer i Nordjylland.
Den første opfordring, det er: Lyt til myndighederne. Lyt til os – landsdækkende myndigheder, men lyt i særdeleshed også til jeres lokale myndigheder, fordi som det blev sagt af statsministeren, så bliver der nogle helt særlige tilbud, hvor vi meget hurtigt ønsker at få rigtig mange testet oppe i de syv kommuner, sådan vi kan se, hvor udbredt den her smitte er, så vi kan finde de her minkvarianter, og så vi kan få brudt de smittekæder og meget, meget hurtigt.

Der kommer til, I kommer til at høre fra jeres lokale myndigheder, der bliver udmeldinger i de lokale medier omkring det her – og lyt godt efter, fordi vi skal teste så mange, og vi har den kapacitet, vi har, så kan vi blive nødt til at prioritere, og der bliver noget planlægning, så man vil tage nogle grupper først. Og derfor er det rigtig vigtigt, at I lytter godt efter, sådan vi får lavet den her meget hurtige og omfattende testning, så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt, men også sådan det foregår i god ro og orden.

Og min anden opfordring til jer, der bor oppe i de syv nordjyske kommuner, det er at stå sammen og lad være med at kigge skævt til hinanden. Der er et særligt fokus på mink og minkerhvervet og på de mennesker i jeres samfund, som arbejder med mink og været tæt på mink eller er tæt på nogen, som er tæt på mink. Og det er folk, som nu mister deres erhverv, ser deres livsværk gå i grus, og som samtidig, med nogle af de her tiltag, vi tager, bliver en risikogruppe, hvor vi vil have nogle særlige restriktioner omkring test og bliv hjemme og så videre. Lad være med at se skævt til dem.
Virus er farveblind, det er ikke deres skyld, de har fået virussen. Det er ikke deres skyld, at virussen har sat sig ned i minkene så hurtigt, og den er muteret, som den har gjort. Vi har lavet en lang række tiltag sammen med erhvervet, og nu gør vi så det her. Så lad være med at se skævt til hinanden og stå sammen.

Og min tredje opfordring er, at I skal ikke være bange. Det er bekymrende udvikling. COVID-19 er bestemt en alvorlig sygdom, som kan ramme og ramme hårdt. Men som det også er blevet sagt her, så den her særlige minkvariant, vi har ikke rigtig noget belæg for, at den skulle være værre eller give mere alvorlig sygdom. Det er mere et spørgsmål om vores immunitet og bevare epidemikontrollen.
Og den anden grund til, I ikke skal være bange, det er, at selvom vi tager en lang række tiltag, så holder vi også samfundet åbent, og vi holder først og fremmest kritiske samfundsfunktioner åbent, og i særdeleshed også sundhedsvæsenet. I har et stærkt og godt sundhedsvæsen med nogle gode sygehuse i Region Nordjylland. Vi er i tæt kontakt med regionen deroppe. De har allerede opskaleret deres beredskab på sygehuse. De er klar til at tage imod jer, hvis I får brug for at komme på sygehus – uagtet om det er COVID-19, eller om det er andre grunde til, at I kommer på sygehuset.
Så det er min opfordring til jer.

Tak!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak for det Søren!

Og det her handler jo i høj grad om arbejdspladser og det nordjyske erhvervsliv.
Så til sidst giver jeg ordet til erhvervsministeren. Værsgo!

 

Erhvervsminister Simon Kollerup: Tak for det!

Jamen, der er ikke nogen grund til at lægge skjul på, at det her, det er en svær tid at være nordjyde i. Og det gør ondt, hvis man har en café på gågaden i Thisted, og der pludselig ikke kommer nogen længere, fordi man ikke kan servere mad for dem, også selvom man gerne må lave takeaway og mad ud af huset. Og det rammer selvfølgelig Kunstmuseet i Hjørring, når kulturlivet bliver sat på pause.

Lige nu, der står Nordjylland med en nødvendig nedlukning, som på mange områder minder om det, hele Danmark oplevede i marts måned.
Det er danske arbejdspladser, som står på spil, og derfor skal vi spænde det store sikkerhedsnet ud under dem.

Restauranter og caféer, som er tvangslukkede og ikke har nogen omsætning i denne her periode, får adgang til lønkompensation og hjælp til at dække huslejen og andre faste udgifter.
Jer, som er selvstændige, kan få hjælp til noget af den tabte omsætning.

Men nedlukningen vil selvfølgelig også komme til at ramme rigtig mange andre virksomheder – lige fra hotellerne til produktionsvirksomhederne til serviceerhvervene – og jeres arbejdspladser skal vi holde hånden under lige nu.

Regeringen vil åbne hjælpe åbne hjælpepakkerne for alle nordjyske virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang – ligesom det gjaldt for hele landet tilbage i foråret.
Derfor vil regeringen også indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om at lave en lokal lønkompensationsordning for virksomheder og medarbejdere i de berørte kommuner, sådan at vi i fællesskab finder en løsning, der passer på de nordjyske lønmodtagere og de nordjyske arbejdspladser – og så hurtigt som muligt.

Vi ser også på, om vi kan hjælpe minkavlere og følgeerhverv med at omstille sig, så vi ikke mister vigtige arbejdspladser i de berørte kommuner. Og vi er i regeringen i dialog med branchen om, hvordan vi kan hjælpe, og hvad der kan lade sig gøre.

Jeg har bedt Erhvervsstyrelsen om at gå i dialog med de lokale erhvervsliv i Nordjylland i de berørte kommuner, så vi sikrer, at virksomhederne hurtigt kan få hjælp og information.

Jeg har tidligere i dag indkaldt erhvervsordførerne til møde om hjælpepakkerne allerede i morgen. Og vi vil inden for kort tid samle Folketingets partier, så vi i fællesskab finder ud af, hvordan vi hjælper branchen bedst på længere sigt.

Corona har endnu engang været en utilregnelig fjende for os. Men tiltagene her, de er nødvendige.
Og som afslutning har jeg lyst til at slå en central og stor økonomisk pointe fast.
Når danske virksomheder klarer sig så godt og afsætter så mange varer ude på de internationale markeder, som de gør, så er det, fordi vi i Danmark har tårnhøje standarder. Man kan stole på danske virksomheder. Tilliden til Danmark er rigtig, rigtig høj. Og det er den tillid, vi skal værne om lige nu. Det er derfor, vi laver de indsatser, vi gør.
For i Danmark, der er det en selvfølge at drive virksomhed, at når der er et problem – jamen så løser vi det, og derfor skal vi også nu leve op til vores høje danske standarder og handle hurtigt.
Og vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan for at afbøde konsekvenserne – både for virksomheder og for lønmodtagere. Og vi arbejder på højtryk, så vi er på forkant med, hvordan vi gør det bedst. Så det er en svær tid at være nordjyde lige nu, men den kommende tid i Nordjylland bliver rigtig, rigtig vigtig for hele Danmark.

Tak!

 

Statsminister Mette Frederiksen: Ja, og med de ord, så åbner vi på vanligvis op for spørgsmål til journalisterne. Som man måske kan se, er journalisterne ikke i lokalet i dag, men jeg kan se, at Thomas Funding er med på skærmen.

Værsgo! Og modsat i går, så er der på vanlig vis to spørgsmål, og man får mulighed for at stille opfølgende spørgsmål efter sit første.

Værsgo Thomas!

 

Thomas Funding, Avisen Danmark: Det er vi glade for. Thomas Funding, Avisen Danmark.

Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge Kåre Mølbak – altså som jeg forstår det, de her 12 tilfælde af den her nye Cluster 5-variation af corona, COVID-19, de ligger relativt set lang tid tilbage for nogle af de hers vedkommende. Plus, at I nu fortæller os, at der er ét af tilfældene, som er at finde på Midtsjælland.
Betyder det ikke, at I dybest set ikke aner, om smitten allerede er langt ude over Nordjyllands grænser, at det nærmest er sandsynligt, at vi allerede har set en smitte – ja i Danmark, måske endda ud over Danmarks grænser – af denne her variation?

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Tak for det spørgsmål.

Det er rigtigt, at de tilfælde vi kender fra Cluster 5, det daterer sig tilbage til august og september, og de segmenteringer, vi har lavetde undersøgelser af virus, vi har lavet siden, har ikke kunnet vise, at det er Cluster 5. Så vi kan simpelthen håbe på, at det ikke længere eksisterer i samme omfang, men i og med det kun er en stikprøve af virus, vi har undersøgt, så kan vi ikke vide det med sikkerhed. Det er også derfor, vi bliver nødt til at skalere op i forhold til at undersøge virus. Samtidig med det, så findes der jo også andre former for varianter inden for coronavirus, også de minkrelaterede stammer, som mere og mere gradvis bliver forskellige fra de humane, dem der er blandt mennesker. Så mutationer, altså små gradvise ændringer i virus, det er noget, der forekommer. Det forekommer i særdeleshed, når det er, at virus skifter vært fra, i det her tilfælde, fra menneske til mink og så tilbage til mennesker igen.
Så det er en situation, vi følger meget nøje. Vi anslår, at Cluster 5, det udgør cirka fem procent af de Nordjyske stammer, men vi kan ikke vide det præcis med sikkerhed. Men det er meget sjældent vi ser minkrelaterede stammer uden for Nordjylland, men det er klart, det er også noget, vi skal kigge nøjere på. Så vi følger situationen meget nøje.

 

Thomas Funding, Avisen Danmark: Og så vil jeg gerne følge op til dig Mette Frederiksen. Altså, vi kan forstå, at de håber på, at det ikke har spredt sig. Men vi ved i hvert fald som minimum, at der er et tilfælde på Midtsjælland. Nu gør I livet i den grad, for at sige det mildt, surt for nordjyderne, som I også selv er inde på. Men risikerer I ikke, at I allerede kommer for sent, og det, der nu skal til at ske i Nordjylland, er spildt så at sige, altså at den lidelse, de skal gå igennem deroppe, ikke kommer til at batte noget, fordi smitten allerede er spredt?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jamen altså, som Kåre Mølbak lige har redegjort for, så er der jo en del smittede i Nordjylland, faktisk en meget stor del, der relaterer sig til mink, og derfor er Nordjylland en særlig udfordring, hvad angår det her.
Vi kunne jo ikke drømme om at gøre det, vi gør nu, hvis ikke det var, fordi myndighederne og vi som regering er overbeviste om, at det er nødvendigt at få inddæmmet den smitte, der har spredt sig.
Og det handler først og fremmest om Nordjylland, men som vi også sagde i vores indledning, så kommer sundhedsmyndighederne til at undersøge bredere på området, sådan at skulle vi se spredning andre steder – ja, så kan vi jo altså få behov for også at sætte yderligere ind der.

Værsgo til næste spørgsmål!

 

Anders Leonhard, B.T.: Ja, Anders Leonhard fra B.T. Jeg vil godt blive lidt i samme boldgade. Man kan sige, det her, det er jo en branche, som har rigtig mange vandrende arbejdstagere fra Østeuropa, som jo også givetvis har været på de her minkfarme.
Har man fra myndighedernes side et overblik over de her, kan man sige, medarbejdere fra Østeuropa, om de har måske spredt smitten ud af landet. Og har man, kan man sige, det overblik, så man kan følge dem hele vejen?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: I forhold til det her konkrete Cluster 5, så er det blevet tjekket af i forhold til de internationale sekvensdatabaser. Og der er det en unik stamme, der ikke er set andre steder i verden. Man har set nogle af de specifikke mutationer enkeltvis, men man har ikke set denne her kombination af mutationer, og i øvrigt hele den sekvens, som det her virus har. Så det er en unik stamme. Så der er i hvert fald ikke fundet noget uden for Europa. Men jeg kan naturligvis ikke give dig nogen garanti for det, og det er også derfor, at man internationalt set er meget interesseret i også at følge denne her udvikling.

 

Anders Leonhard, B.T.: Og mit næste spørgsmål er enten til Magnus Heunicke eller Kåre Mølbak, det må I selv afgøre.
Man kan jo sige, der er mange for eksempel af B.T.’s læsere, som har undret sig over, hvor er det man trækker stregen på landkortet i forhold til, hvilke kommuner, der skal være nedlukkede og have de her ret voldsomme restriktioner.
Man kan jo sige, sådan en kommune som Aalborg går fri, det er en kommune, som har, ifølge Fødevarestyrelsen, ti smittede minkfarme, det er mere end to af de andre kommuner, som så rent faktisk er blevet nedlukket.
Hvad er det for nogle, kan man sige, krav man stiller for at sige, hvor stregen ligesom bliver trukket på landkortet?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Magnus!

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Jamen, det er jo, fordi vi kan se, at de her specielle minkstammer har fået fat i befolkningen, altså i mennesker der bor, og når man går ind mere specifikt og ser på hver enkelt kommune – jamen, så er det dem her, som skiller sig særligt ud, og derfor er det så dem, som myndighederne har anbefalet, at det er altså der, vi skal sætte ind. Og det vil sige, den klare anbefaling fra myndighederne om at sætte ind her for at få slået denne her Cluster 5 ned, det er den, vi reagerer på. Og som jeg nævnte – jamen 94 procent af virusvarianter fra mink er altså i det her Nordjyske område, og hvis man går længere ind, så er det altså de her kommuner, hvor problemet er særligt udtalt.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Værsgo til næste spørgsmål!

 

Christina Elkorn, Berlingske: Ja, Christina Elkorn fra Berlingske. Jeg vil gerne starte med at høre, hvornår I helt præcist blev klar over, at der var en muteret variant, som havde vandret fra mink til mennesker?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Sundhedsministeren.

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Selve det faktum, at der er muterede varianter, der vandrer fra mink til mennesker, det har vi været bekendt med nogen tid, og det har man kunnet læse i de risikovurderinger, som er fra Statens Serum Institut.
Det nye er her – det er, at man i laboratorierne, hvor man har dyrket på de her varianter, har fundet én, og det er den, som altså har fået navnet Cluster 5. Denne særlige variant reagerer på en måde, som gør, at vores forskere og myndighederne siger, at det ikke agerer på en måde, som man er tryg ved i forhold til de antistoffer, som man blandt andet skal bruge, når man laver vaccinen. Og den viden er kommet i denne her uge.

 

Christina Elkorn, Berlingske: Ja, og mit næste spørgsmål, det er mest til Kåre Mølbak. I har fået kritik for, at I ikke har lagt de bagvedliggende data frem for denne her muterede variant. Hvorfor har I ikke gjort det? Og forventer I at gøre det?

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Vi har gjort flere ting.
For det første har vi informeret de internationale meldesystemer om præcis, hvad det er for nogle mutationer, og hvad det er for nogle forsøg, vi har lavet i vores sikkerhedsklasselaboratorium. Og vi har også lagt den risikovurdering, vi har lavet, hvor konklusionen er, at denne her situation er uforenelig med et aktivt minkerhverv i Danmark. Og vi er nu også ved at lægge en konkret teknisk beskrivelse af forsøgene frem, så vi lægger tingene frem lige så hurtigt, vi overhovedet kan gøre det menneskeligt muligt.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Og videre til næste. Værsgo!

 

Jesper Vestergren, TV 2: Jesper Vestergren fra TV 2. I fortæller nu, at denne her Cluster 5, den også er fundet på Midtsjælland. Kan I fortælle lidt mere om, hvordan det er sket, den er sprunget derover. Og hvad er det for en person, der er smittet. Er det én, der har tilknytning til minkavl, eller er det mere tilfældigt, at vedkommende har fået denne her nye variant?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Skal jeg svare på den?

Jamen, det drejer sig om en ældre person, der bor på et plejehjem. Og hvordan vedkommende præcist er blevet smittet, det er vi faktisk ikke klar over.
Vi kan se, der har været smitte på det plejehjem, men de stammer, der er type derfra, har vist sig at være nogle andre, så på den måde, så er det faktisk en gåde for os.
Og jeg er ikke sikker på, vi nogensinde får en forklaring på det.

 

Spørger, Jesper Vestergren, TV 2: Og med det i mente er det så, hvordan vil I så sikre, at den minksmitte, som spreder sig over landet, at man får sat en stopper for den, inden de her mink, de er slået ned inden for de næste uger. Fordi der er jo i bogstaveligste forstand minkfarme over hele landet, så hvordan vil I inddæmme denne her smitte, så ikke den spreder sig yderligere fra mink til mennesker?

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Jamen, det vil vi jo gøre med de klassiske principper for epidemibekæmpelse. Og i og med vi kender virus. Vi ved, hvad det er for nogle værktøjer, der skal bruges, og vi har den fornødne kapacitet, så står vi i en vældig god position i forhold til, at det faktisk kan lykkes.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Værsgo, næste spørgsmål!

 

Morten Buttler, Bloomberg News: Ja, Morten Buttler, Bloomberg News.

Et spørgsmål først til Kåre Mølbak. Denne her virus, som du har været inde på, den var ikke spottet andre steder end i Danmark. Men der findes jo mange lande, Kina, Holland, Polen, som også har store minkproducenter, altså stor minkproduktion.
Kan du prøve at sige lidt om, hvordan det ligesom er opstået i Danmark og ikke de her steder. Og hvad I gør, for ligesom at dele jeres viden med de her nationer.

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Jo men altså, vi har været i tæt kontakt med for eksempel Holland, som jo har en minkproduktion og var et af de første lande til at opdage problemer med smitte mellem mennesker og mink. Og de har set nogle andre varianter, men så ikke lige præcis den variant, vi har set. Så kan der være andre steder i verden, hvor man måske har et problem, men hvor man ikke har typet det, og det kan jeg jo ikke rigtig udtale mig om. Men hvorfor så det lige er denne her Cluster 5, der er kommet i Danmark, det kan jeg heller ikke forklare. Det er jo tilfældighedernes spil. Mutationer er små ændringer, der hele tiden sker i virus. Og specielt et virus, der har RNA som arvemateriale vil mutere, de er simpelthen ikke ligeså gode til at korrekturlæse deres delinger, som virus, som har DNA som arvemateriale. Så det er en kendt egenskab ved de her virus. De fleste mutationer betyder egentlig ikke særlig meget, og der går lang tid, førend man ser tilstrækkelige afvigelser, således at det faktisk betyder noget. Men det er så ved de her værtsskifte, at man kan se en øget selektion af mutanter. Og der er to fænomener, der gør sig gældende der. Det ene, det er en adaptation til den nye vært, og det andet, det er, at der kommer mange antistoffer, når det er, at virus spreder sig gennem en, en population, og det vil sige, at der kommer dét, der hedder antibody escape mutants, altså nogen der forsøger at undslippe det pres, som flokimmuniteten i minkene er. Så det er en kombination af adaptation og så antistofeskapanter. Det blev lidt teknisk det her, men så fik du et svar.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Det glæder vi os til at se gengivet i dansk presse i morgen.

Værsgo, opfølgende spørgsmål!

 

Morten Buttler, Bloomberg News: En lille smule teknisk ja.
Så et lille opfølgende spørgsmål til Kåre, så et spørgsmål til Simon Kollerup.

Kåre, kan du måske fortælle lidt om, hvor sikre I er på, om at smittekæden ligesom har været først et menneske, der så har smittet en mink, og så smittet tilbage til et menneske, eller hvordan smittekæden er forløbet?

Og til Simon Kollerup. I forhold til de her hjælpepakker, det er jo et erhverv, som har, altså jeg mener, man snakker om tocifrede milliardbeløb, som man måske står over for at miste her. Kan du sige lidt om størrelsesordenen på regeringens hjælpepakker. Hvor langt er man klar til at gå for at understøtte det her erhverv?

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Det med smitten, det er faktisk i mange situationer svært at finde ud af, hvad er hønen, og hvad er ægget, fordi virus er fuldstændig identisk, hvad enten det kommer fra mink eller menneske. Men vi kan jo se, at der sker smitte inden for en husstand af nogle folk, der overhovedet ikke kommer ude hos minken, der bliver smittet. Det kan være venner, det kan være børn og så videre. Så vi kan også se, der skal menneske-til-menneske-smitte. Men der kan være tilfælde, hvor vi ikke kan redegøre for det.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Tak.

 

Erhvervsminister Simon Kollerup: Ja, og i forhold til spørgsmålet om størrelsen på de hjælpepakker, vi kommer til at lave nu, så er det selvfølgelig noget, der skal gøres endeligt op, når vi har fået lejlighed til at tale med Folketingets partier, som vi gør allerede i morgen, og får lagt de præcise snit ned over det. Men der er ingen tvivl om, når vi ser på minkavlerne, på underleverandørerne og på hele det brede nordjyske erhvervsliv, som nu får hjælpepakker, så bliver der tale om et meget stort beløb, og der vil vi selvfølgelig være oppe i milliardklassen. Men det, mener vi, er det rigtige at gøre lige nu, fordi Nordjylland gør en kæmpe indsats for hele dansk erhvervsliv med den indsats, der nu går i gang, og den er vi selvfølgelig klar til at spænde det store sikkerhedsnet ud under.

 

Statsminister Frederiksen: Værsgo, Christine!

 

Christine Cordsen, DR: Christine Cordsen fra DR. Vi hører, der er en del i Nordjylland, som undrer sig over, hvorfor den største kommune, Aalborg, hvor der jo også er minkfarme, ikke er omfattet af de her restriktioner. Hvad er forklaringen på det?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Sundhedsministeren har allerede forklaret det én gang på et lignende spørgsmål. Vi tager det gerne igen. Den her gang kan vi starte med Kåre.

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Jeg gør det ganske kort.
Det er, fordi vi ikke har set betydelig smitte i Aalborg Kommune med minkvarianter. Og de minkvarianter, vi har set i Aalborg Kommune kommer fra en ganske lille del af kommunen. Og det har ikke været Cluster 5-stammer. Så det er ud fra en konkret risikovurdering. De stammer, der har været i Aalborg Kommune, det har været nogle helt andre typer.

 

Christine Cordsen, DR: Det lyder som om, I ikke er sådan helt sikre på, at denne her Cluster 5-type ikke kan have bredt sig uden for de syv kommuner. Hvor stor bekymring – eller hvor bekymrede er I for, at den måske allerede kan have bredt sig til flere steder i Danmark og måske også til udlandet?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Hvis det var, at den havde bredt sig i et betydeligt omfang både inden for Danmark helt generelt og også til udlandet, så var den dukket op i vores overvågning, det er jeg meget, meget sikker på. Derfor kan der stadigvæk være enkelte lommer af smitte hist og pist, og det er jo så det, vi regner med at fange og dæmme ind. Men en større spredning ville vi have opdaget. Det er sikkert.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Og næste spørgsmål!

 

Brian Weichardt, Ekstra Bladet: Ja, Brian Weichardt fra Ekstra Bladet. I starten der, man starter med, når man finder ud af, der er corona i mink, så slår man dem ned. Det holder man så op med. Pludselig lader I være med at slå minkbesætninger ned.
Så skal der noget mundbind på og nogle andre ting. Og så her på det seneste, så er I så gået tilbage til, at man skal slå minkbesætninger ned.
Hvorfor stoppede man med at slå syge minkbesætninger ned i så lang en periode, som man gjorde, det var flere måneder, hvor man lod være med at gøre det.
Hvorfor holdt I op med det? Mette Frederiksen.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Kåre!

 

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Vi har jo hele tiden lavet nogle risikovurderinger, så det var ud fra et forsigtighedsprincip, besluttede fødevaremyndighederne i første omgang at slå de første tre besætninger ned, indtil man havde afdækket, hvor stort var problemet, og hvad kunne man gøre.
Så var strategien at sikre, at smitten ikke spredte sig fra farm til farm og til mennesker ved at lave inddæmning rundt omkring farmen ved at lave øget biosikkerhed. Og den strategi viste sig også at slå fejl.
Så skiftede man til den anden strategi, som jo så heller ikke viste sig. Så det er, fordi man hele tiden har prøvet at lave den mest skånsomme strategi i forhold til de konkrete risikovurderinger. Så det er først i denne her uge, at der er en risikovurdering, der klart konkluderer, at en fortsat minkavl under en igangværende COVID-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. Så det er først på det tidspunkt, at vi laver en risikovurdering, der er så krystalklar. Og en naturlig konsekvens af den risikovurdering det er så, at man skal aflive mink.

 

Brian Weichardt, Ekstra Bladet: Kåre Mølbak, jeg vil bare sige tak for svaret. Jeg elsker at høre dine svar, du ved en masse ting, det var nu ellers Mette Frederiksen, jeg rigtig gerne ville have stillet det spørgsmål.
Men det kan jeg så ikke.

Så vil jeg spørge om noget andet så. Det har været kendt meget længe her, at mink smitter, kan få corona fra mennesker, og de kan også give det tilbage til mennesker. De kan skabe mutationer, som kan gå ud over, som kan skabe problemer i forhold til vaccine. Det har man vidst længe. Det har man vidst i over en måned. Hvorfor gør man først noget nu? Og nu vil jeg godt høre Mette Frederiksen. Vi har jo et ekstremt forsigtighedsprincip i forhold til mennesker, hvorfor har man ikke haft det i forhold til mink. Hvorfor gør man først noget nu?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Ja, tak for spørgsmålet!

Altså, først vil jeg gerne rette en misforståelse – det er ikke først nu, at myndighederne i Danmark gør noget i forhold til minksituationer. Som mange jo også vil kunne huske, har der været en ret heftig diskussion, også om den indsats, der er pågået igennem den senere tid.

Som Statens Serum Institut netop har sagt, så modtog vi i mandags som regering en ny risikovurdering, hvor ordene er så eksplicitte og så klare, at det for regeringen står klart, at vi bliver nødt til, og det er en tung og en svær beslutning, at aflive alle mink i Danmark, og det var det, vi meldte ud i går. Og den beslutning er truffet, heldigvis med bred opbakning. Det arbejde, det er helt nødvendigt, og ved siden af det skal vi så inddæmme den smitte, der er blandt mennesker, og det er derfor, vi i dag præsenterer de også hårde, men nødvendige tiltag i forhold til Nordjylland.

Og værsgo til næste spørgsmål!

 

Nikolaj Rytgaard, Jyllands-Posten: Nikolaj Rytgaard fra Jyllands-Posten. Statsministeren har mange gange sagt, at regeringen praktiserer det her forsigtighedsprincip, altså at man også gerne vil gå længere end ens styrelser anbefaler.
Hvorfor stod man ikke fast på det forsigtighedsprincip, som betød, at man slog de første smittede minkbesætninger ned i juni, men så stoppede man så med at gøre det i juli. Hvorfor stod regeringen ikke fast på det forsigtighedsprincip og slog alle smittede minkbesætninger ned undervejs i hele den her epidemi?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Altså jeg kan henvise til det, der allerede er sagt fra Statens Serum Institut. Og det er en ny risikovurdering, der i den her uge gør, at vi er nødsaget til at træffe den beslutning, der er truffet nu.

 

Nikolaj Rytgaard, Jyllands-Posten: Jeg har bare hørt statsministeren sige, vi er klar til at gå længere, end vores myndigheder siger til os. Hvorfor er statsministeren og regeringen i denne her sag ikke gået længere, end myndighederne siger, og fastholdt det forsigtighedsprincip?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg vil sige det sådan, at det er en ualmindelig stor, det er en tung, det er en svær beslutning at aflive mange, mange, mange millioner af dyr og tage – og det ved vi jo godt, at det er det, der bliver konsekvensen af det her – hverdagen væk fra ganske mange minkavlere, deres familie, der er en masse beskæftigelse, ikke mindst i Nordjylland, der knytter sig til det her erhverv. Og det gør vi som regering på det tidspunkt, hvor der er en risikovurdering, der tilsiger, at det er den rigtige beslutning. Og det mener vi fuldt, vi kan stå på mål for.

Værsgo.

 

Mette Kondrup, Politiken: Mette Kondrup fra Politiken. Både i går og i dag har myndighederne og I som regering, været ude at sige, hvor alvorlig en situation, det er, man står overfor.
Og hvorfor er det så, at i forsøget på at inddæmme smitten, at det skal bygge på frivillighed?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg tror i første omgang, jeg giver ordet til Søren Brostrøm i forhold til de restriktioner, som pålægges nordjyderne.

 

Direktør i Sundhedsstyrelsen: Ja, altså de restriktioner, vi udmelder nu, kommer jo for det første oven på de generelle lag af restriktioner, vi allerede har lavet i Danmark omkring reduceret forsamlingsstørrelse, krav om mundbind og så videre. Og så kommer der jo yderligere en række restriktioner, som er krav, der kommer ind i en bekendtgørelse og lovgivning eksempelvis omkring lukning af serveringssteder og så videre, og så videre. Og det tror jeg, man skal, hvis man nærlæser pakken, så vil man se, der er en lang række meget hårde restriktioner for de syv kommuner. Og de her ting, som vi udmelder for eksempel omkring arbejdsplads og uddannelsesinstitutioner og så videre, det er jo også noget, der gælder, det er jo noget, som at man går ud i de sektorer og skulle udføre.
Og så er der klart, der ligger også nogle opfordringer, meget kraftige opfordringer til befolkningen og til adfærden iblandt borgerne i de syv kommuner om at lade sig teste, om at holde sig inden døre og se så få mennesker som muligt. Og jeg vil i øvrigt bare sige, generelt har vi meget stor tillid til, at man vil lytte til de opfordringer, vi kommer med og vil ændre den adfærd, fordi det er en meget alvorlig og bekymrende situation.

 

Mette Kondrup, Politiken: Ja, og så et spørgsmål i en lidt anden boldgade. Pernille Skipper fra Enhedslisten har i dag været ude og sige, at hun mener, at fødevareminister Mogens Jensen har været for længe om at informere både Folketingets partier og generelt offentligheden om, at der var den her trussel for den her minkvariant. Og hun har så været ude at sige, at det vil få konsekvenser for fødevareministeren.
Hvad mener statsministeren om, at en formand for et parti, og én som er fra et parti, som er et støtteparti til regeringen, er ude og komme med sådan en trussel?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg tror lige, jeg vil starte med at give ordet til sundhedsministeren for at redegøre for det arbejde, der er pågået i følgegruppen, hvor der jo af adskillige omgange har været diskuteret problemstillinger omkring mink.

 

Sundhedsminister Magnus Heunicke: Ja, det har der været. Og i følgegruppen, der sidder jo alle Folketingets partier, også inklusiv det her parti. Og på, jeg tror stort set faktisk samtlige, næsten samtlige i hvert fald møder i følgegruppen i de seneste måneder, der har det her mink været et tema. Og der har vi fået direkte risikovurderinger fra Statens Serum Institut og fra også andre styrelser direkte til partierne, så det har været vigtigt for os i regeringen at dele den information fuldt og helt med partierne. Og det er også sket.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Og så er vi nået til det sidste spørgsmål i dag. Værsgo!

 

Olivia Høj Fälling, Dagbladet Børsen: Olivia fra Dagbladet Børsen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om regeringen vurderer, at minkavlerne de har krav på fuld erstatning, som det foreskrives i bestemmelsen om ekspropriation i Grundloven?

 

Statsminister Mette Frederiksen: Jeg giver ordet til erhvervsministeren.

 

Erhvervsminister Simon Kollerup: Ja, det er jo en diskussion, der har påkørt nu et døgns tid. Og det er vi i gang med at få en juridisk vurdering af. Det bliver der kigget meget nøje på, men det ændrer ikke ved, at uagtet om det måtte være tilfældet eller ej, så er regeringen indstillet på, at både minkavlerne, følgeerhvervene og alle de andre erhverv i Nordjylland, der bliver ramt nu, skal selvfølgelig have en god økonomisk hjælp. Der er en stor opgave at løfte på vegne af hele dansk erhvervsliv og dansk økonomi. Og det er vi selvfølgelig klar med et økonomisk sikkerhedsnet under. Men det konkrete i forhold til ekspropriation, det er i gang med en juridisk vurdering lige nu.

 

Olivia Høj Fälling, Dagbladet Børsen: Men om ikke andet, vil I så tilbyde en erstatning, der svarer til det. Og har I en eller anden vurdering af, hvor mange penge, det kommer til at være?

 

Erhvervsminister Simon Kollerup: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her samlet set bliver et meget stort beløb – både når vi tæller minkavlerne med, men selvfølgelig også når vi tæller det øvrige erhvervsliv med. Og vi kommer til at have drøftelser med Folketingets partier om det her spørgsmål. Vi er i dialog med minkavlerne som branche selv i forhold til hvilke initiativer, der også kan bringe nogle af minkavlerne videre til en anden beskæftigelse. Så vi skal nok komme det nærmere i takt med, vi har de politiske drøftelser og få lavet den juridiske afklaring af spørgsmålet.

 

Statsminister Mette Frederiksen: Ja, det var dagens spørgsmål og dagens meldinger fra både myndigheder og regering. Vi har efterhånden stået på rigtig mange pressemøder her i Spejlsalen, men vil ikke lægge skjul på, at vi i dag godt ved, det er med et særligt tungt budskab fortsat til minkavlerne i Danmark og hele følgeerhvervet og industrien og jeres familier. Men altså nu også til hele Region Nordjylland, som i den kommende tid skal gøre en meget særlig og for mange også svær indsats for, at Danmark kommer godt igennem den her pandemi.
Jeg håber, hele Danmark vil bakke op og rigtig god arbejdslyst med det hele.

Tak fordi I så med!”

 

Der henvises til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for seneste oplysninger om aflivning af mink.