Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Tale

Statsministerens tale ved indvielsen af Øresundsbroen, lørdag den 1. juni 2000

Deres Majestæter, Deres Excellencer, svenskere og danskere. Kære naboer!

I dag tager vi hul på et nyt kapitel i Sveriges og Danmarks fælles historie. Det bedste kapitel. Hvor vi bygger bro imellem os.

Vi er mange, der har ventet spændt. Vi har set broen og Peberholmen tage form midt i Øresund. Vi har fulgt tunnelelementernes tur under vandet. Vi har fulgt hver etape af broens tilblivelse. Fra en lille model på en udstilling til, at den nu står helt færdig. Og til tiden.

Tak til alle, der har skabt broen. Til betonsjakker, brobisserne, svejserne og ingeniørerne. Til alle jer, der tegnede, regnede og byggede. Til jer, der har måtte leve med arbejdet omkring broen. Til jer, der holdt styr på miljøet.

Øresundsbroen er godt brobyggerhåndværk, når det er bedst. Smuk, holdbar og lige til at bruge.

Idéen om broen er over 100 år gammel og indlysende rigtig. Hvis vi havde været landfaste, ville vi forlængst have bygget en vej. En jernbane. Sjældent har to folk levet så tæt på hinanden. Haft så meget til fælles, og besøgt hinanden så forholdsvis lidt.

* * *

Nu står den her. Broen. Som et stort svæv, og tunnelen som en katedral under Øresund. Gennembruddet for fællesskab, kontakter mellem mennesker- svenskere og danskere. Vores bro – Øresundsbroen – kan gå hen og få næsten lige så stor betydning for vor del af verden og hele Østersøregionen, som Murens fald - for Vest og Øst.

Jeg kan godt forstå, hvis gamle Tycho Brahe fra Skåne gør store øjne, når han i dag kigger os over skulderen.

Med broen vil vi ved fælles hjælp skabe en hel region. Nordens største med mere end tre millioner borgere. Et nordeuropæisk center for viden, kultur og vækst. For IT, forskning blomstrende virksomheder og nye jobs. En region af verdens velnok mest kvalificerede folk.

Broen vil skabe flere nye arbejdspladser til gavn for alle. Ja, netop alle. Her er ingen tabere. For en gangs skyld er vi alle vindere. Folkene i Malmø, Skåne, København og Sjælland. Ja hele Sverige og Danmark

* * *

Øresundsregionen skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Vi bygger bro til fremtiden, uden at vi på noget tidspunkt glemmer, hvor vi kommer fra. Det er, hvad virkelig brobygning handler om. At bygge bro mellem mennesker.

Der er aldrig kommet noget godt ud af at isolere sig. Broen er et signal om fællesskab, samhørighed og tro på, at vi godt kan. Broen er det modsatte af 'sig selv nok', isolation, nationalisme og indelukkethed.

Broen er en tillidserklæring til verden – og verdens tillidserklæring til os.

Vi vil hver især fortsat sikre det velfærdssamfund, som vi har brugt mange år på at bygge op. Vore to velfærdssamfund, som netop viser, at social tryghed for alle, beskæftigelsen og konkurrencekraft ikke er modsætninger men hinandens forudsætninger

Og det er vel i grunden ikke så ringe, hvis vi i fællesskab kan give vores idéer og værdier videre til resten af Europa og til de lande, der står og banker på for at komme med i det europæiske samarbejde?

* * *

Vi to - Sverige og Danmark - har meget til fælles. I de kommende år vil vi lære hinanden endnu bedre at kende. Mange myter vil blive dømt ude. Men helt uden problemer bliver det nok ikke. Tænk på maden. Det bliver nok svært for jer at overbevise os danskere om, hvorfor I spiser flæskesteg uden svær!

Og selv om vi helst ikke vil indrømme det, har vi nok altid være lidt misundelige over, at hvert europæisk barn har mindst ét svensk idol. Tænk bare på Pippi og Emil fra Lønneberg! I dag kan vi glæde os over, at H. C. Andersen og Astrid Lindgren nu forenes!

Og bølgerne vil hviske ved bropillerne de næste 100 år: Vi kan godt, vi danske og svenske. Det bliver bättre och bättre dag för dag. Bedre og bedre dag for dag.

Rejsen mod fremtiden er allerede startet. Og vi er alle sammen med. Til lykke Sverige. Til lykke Danmark.