Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Ansvaret for godkendelse af den nye bestyrelse for Arbejdsgivernes Elevrefusion overføres fra undervisningsministeren til justitsministeren.

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 18. december 2007 bestemt, at ressortansvaret for sagen om godkendelse af den bestyrelse for Arbejdsgivernes Elevrefusion, der skal nedsættes pr. 1. januar 2008, overføres fra undervisningsministeren til justitsministeren, idet der vil kunne rejses spørgsmål om undervisningsministerens habilitet ved behandlingen af sagen.