Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Besøg af EU’s høje repræsentant, Javier Solana

Den 7.-8. september 2006 aflægger Javier Solana, Generalsekretær for Rådet for EU og højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik besøg i Danmark. Torsdag den 7. september 2006 mødes statsministeren med Solana på Marienborg.

Statsministeren og Solana vil blandt andet drøfte udviklingen af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, Mellemøsten, det Vestlige Balkan og Rusland.

Efter drøftelsen vil der være et door step pressemøde.

Statsministeren udtaler i denne forbindelse:

”Jeg ser meget frem til mødet med EU’s høje repræsentant, Javier Solana. Solana har været en hel central drivkraft i udviklingen af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i de syv år, han indtil nu har siddet på posten. På dagsordenen for vore drøftelser vil først og fremmest være nogle af de centrale udenrigspolitiske spørgsmål i EU, herunder Mellemøsten, det Vestlige Balkan og Rusland. Ligeledes ser jeg frem til at drøfte den videre udvikling af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.”

***

Javier Solana ankommer til Marienborg kl. 11:40. Kl. 13:30 er der fælles door step.

Adgang for pressen kræver akkreditering. På grund af pladsforholdene på Marienborg er der begrænsning på antallet af akkrediteringer.

Der søges om akkreditering ved at kontakte ministersekretariatet på telefon 33 92 22 01. Frist er onsdag den 6. september kl. 10:00. Personer der opnår akkreditering vil onsdag kl. 16.00 modtage en bekræftelse herpå pr. mail. Denne mail vil også indeholde praktiske oplysninger inkl. mødetidspunkter for sikkerhedskontrol.

Kun akkrediteret presse vil få adgang til Marienborg. Og akkrediteringsfristen skal overholdes.

Yderligere oplysninger: Sune Stampe Sørensen, 33 92 22 35