Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR De nordiske og baltiske EU-lande opfordrer EU til særlig indsats over for de arabiske lande

På forslag fra statsminister Anders Fogh Rasmussen har statsministrene fra de nordiske EU-lande og de baltiske lande i dag sendt et fælles brev til det græske EU-formandskab, hvor de opfordrer til en særlig EU-indsats over for den arabiske verden.

I lyset af terrorangrebet den 11. september og udviklingen siden da og med henblik på det kommende EU-topmøde i Thessaloniki opfordrer de seks statsministre EU til at lancere et nyt partnerskab for fremskridt og reform i Mellemøsten og det Nordlige Afrika. Partnerskabet skal fremme den politiske dialog mellem EU og de arabiske lande om demokrati og god regeringsførelse og fremme økonomisk og social udvikling i den arabiske verden. Det foreslås, at der ydes støtte til alsidige medier, og at man styrker den kulturelle og religiøse dialog med den muslimske verden.

Statsministrene foreslår, at EU på det kommende topmøde i Thessaloniki anmoder Kommissionen og generalsekretær Solana om at udarbejde en detaljeret arbejdsplan for gennemførelsen af et sådant nyt partnerskab. De opfordrer også til, at sagen drøftes med USA på det kommende EU-USA topmøde den 25. juni.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler:

"Jeg er særdeles tilfreds med, at der er enighed blandt de nordiske EU-lande og de baltiske lande om at arbejde for et nyt partnerskab for fremskridt og reform med de arabiske lande. Demokratisering og reform af de arabiske lande er afgørende forudsætninger for vores sikkerhed på længere sigt. Det er som bekendt et hovedelement i regeringens nye og aktive udenrigspolitik.

Det er et stærkt signal, at de nordiske og baltiske EU-lande nu i enighed arbejder i samme retning i denne sag. Det er mit håb, at vores forslag kan finde bred støtte i EU-kredsen på EU-topmødet i Thessaloniki i slutningen af næste uge".