Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Debatpjece ”På vej mod en kvalitetsreform”

Regeringen offentliggør i dag debatpjecen ”På vej mod en kvalitetsreform”.

I sommeren 2007 vil regeringen fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. Reformen skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Debatpjecen fortæller om de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor i de næste årtier, og som reformen skal være med til at give svar på.

Regeringen har udbygget den offentlige service. Fra 2001 til 2007 er det offentlige forbrug steget med 31 mia. kr. Også i de kommende år vil regeringen tilføre flere penge til den offentlige sektor – inden for hvad der er økonomisk ansvarligt.

Men en af de helt store udfordringer er, hvordan den offentlige service kan forbedres i en situation, hvor der kun er få ledige hænder på arbejdsmarkedet.

Her er behov for at tænke nyt for at løse opgaverne bedre. Med pjecen lægger regeringen op til en bred debat om, hvordan Danmark kan få en endnu bedre offentlig sektor. Regeringen vil afholde 5 temamøder og et afsluttende møde om kvalitetsreformen. Regeringen vil invitere brede kredse til møderne for at få nye idéer til, hvordan kvaliteten i den offentlige service kan forbedres.

* * *

Debatoplægget kan afhentes i Statsministeriets betjentstue fra 16. november kl. 11.00. Debatoplæg, arbejdsprogram med oplysninger om temamøder og øvrigt materiale om regeringens kvalitetsreform ligger på www.kvalitetsreform.dk

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, Statsministeriet, tlf: 33 92 22 22