Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR EU/Indien-topmøde den 10. oktober 2002 i København og officielt indisk besøg i Danmark

Den 10. oktober afholdes i København det tredje topmøde mellem EU og Indien. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har inviteret den indiske premierminister Atal Bihari Vaypayee til at drøfte udviklingen i Indien og EU, aktuelle udenrigspolitiske emner samt de økonomiske forbindelser.

Om aftenen den 10. oktober - efter EU/Indien-topmødet – indledes et officielt indisk besøg i Danmark med en middag på Christiansborg, hvor statsministeren er vært. Besøget fortsætter den følgende dag, hvor premierminister Vajpayee har samtaler med Folketingets for-mand og politiske samtaler i Statsministeriet med statsministeren. Be-søget afsluttes med en frokost på Amalienborg med H.M. Dronningen som vært.

Statsministeren udtaler i denne anledning:

'Forholdet mellem EU og Indien er under udvikling. Topmødet vil være en anledning til at styrke samarbejdet mellem EU og Indien. Vi ønsker at udvikle både den politiske dialog og det økonomiske samar-bejde med Indien.

Jeg regner med at drøfte situationen i det sydlige Asien, herunder for-holdet mellem Indien og Pakistan og situationen i Kashmir. Det er uhyre vigtigt, at spændingen i området bliver dæmpet. Indien og Paki-stan bør etablere en dialog om sikkerhedsmæssige forhold. Det gælder også situationen i Kashmir.

På handelsområdet rummer Indien et stort potentiale, som vi må ud-vikle til gensidig fordel. Derfor skal vi også drøfte en række konkrete samarbejdsaftaler. Det drejer sig bl.a. om et initiativ til fremme af samhandel og investeringer, en samarbejdsaftale om videnskab og teknologi, en aftale om toldsamarbejde og en aftale om maritim trans-port.

Både premierminister Atal Bihari Vajpayee, kommissionsformand Romana Prodi og jeg selv deltager den 9. oktober i det tredje EU-Indien topmøde for erhvervslivet. Her vil vi drøfte måder, hvorpå vi kan styrke den gensidige handel.

Jeg ser frem til efter topmødet at være vært for premierminister Atal Bihari Vajpayee's officielle besøg i Danmark. Det er første gang han besøger vort land. Vi skal drøfte det bilaterale forhold og måder, hvorpå vi kan styrke samarbejdet'.

En fælles erklæring vil blive udsendt efter EU/Indien-topmødet.

* * *

I forbindelse med EU/Indien-topmødet afholdes fælles pressemøde torsdag den 10. oktober kl. 12.15 i Eigtveds Pakhus, salon III. Der vil være familiefoto kl. 11.00 i Eigtveds Pakhus, salon III.

* * *

I forbindelse med det bilaterale besøg afholdes fælles pressemøde fre-dag den 11. oktober kl. 12.00 i Statsministeriet, Spejlsalen.

Der vil endvidere være photo opportunity i forbindelse med: - begyndelsen af det bilaterale møde den 11. oktober kl. 11.00 i Statsministeriet, Egetræssalen, - i begyndelsen af den officielle middag den 10. oktober kl. ca. 20.00.

* * *

Der kræves akkreditering til det såvel EU/Indien-topmødet som det bilaterale besøg, se eu2002.dk/medieservice (akkrediteringen giver adgang til hele forløbet).

* * *

Kontaktinformation: Fuldm. Jesper Fersløv Andersen, 33922235/ 40803688. Fuldm. Michael Christian Helbo, 33922222/40803685.