Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Fælleserklæring fra Færøernes lagmand og Danmarks statsminister

FÆLLESERKLÆRING

Færøernes lagmand og Danmarks statsminister har i dag haft et positivt og konstruktivt møde i Tórshavn. På mødet drøftedes Landsstyrets ønsker om overtagelse af yderligere sagsområder med hertil knyttet økonomisk ansvar.

Regeringen er indstillet på at samarbejde om Landsstyrets ønsker om overtagelser af yderligere sagsområder inden for grundloven og rigsenhedens rammer.

Regeringen og Landsstyret vil efter Landsstyrets ønske indlede forhandlinger om overtagelse af de sagsområder, som hjemmestyreloven ikke giver mulighed for, med henblik på politisk stillingtagen. Regeringen vil på dette grundlag medvirke til at skabe et lovgrundlag for disse sagsområders overtagelse.

Tórshavn, den 14. januar 2002.

Anfinn Kallsberg
Færøernes lagmand

Anders Fogh Rasmussen
Danmarks statsminister