Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Grønlandsk folkeafstemning om selvstyre

Der blev i går, tirsdag den 25. november 2008, afholdt folkeafstemning i Grønland om indførelse af selvstyre. Folkeafstemningen viste, at 75,5 % stemte for selvstyre, mens 23,6 % stemte imod. Stemmeprocenten var på 72.

I den anledning udtaler statsminister Anders Fogh Rasmussen:

”Det grønlandske folk har i går med klart flertal sagt ja til en selvstyreordning inden for rigsfællesskabet. Der udestår nu behandlingen i Landstinget, før regeringen fremsætter lovforslag for Folketinget.

Forslaget om grønlandsk selvstyre har bred politisk opbakning i Grønland såvel som i Danmark. Jeg hilser med glæde, at forslaget også har stor genklang i den grønlandske befolkning, hvilket understreges af den høje stemmeprocent.

Med en positiv indstilling fra Landstinget forventer regeringen at kunne fremsætte forslag til lov om Grønlands Selvstyre for Folketinget i februar 2009.”