Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR I anledning af meddelelsen om, at prins Joachim og prinsesse Alexandra ønsker separation udtaler statsminister Anders Fogh Rasmussen:

”Det er med stor beklagelse, at jeg fra Hendes Majestæt Dronningen har modtaget underretning om, at prins Joachim og prinsesse Alexandra har besluttet at blive separeret med henblik på efterfølgende at søge skilsmisse.

Det er en stor, vanskelig og dybt personlig beslutning, prinsen og prinsessen i fællesskab har truffet. En beslutning, som vi alle må respektere og vise forståelse for.

Jeg hæfter mig i den forbindelse ved, at der mellem prins Joachim og prinsesse Alexandra er enighed om vilkårene for separationen, såvel med hensyn til spørgsmålet om forældremyndighed som de økonomiske forhold. Jeg konstaterer med tilfredshed, at både prinsen og prinsessen er indstillet på fortsat at varetage deres hidtidige opgaver og officielle pligter, og skal på regeringens vegne udtale fuld støtte hertil.

Det er regeringens opfattelse, at der bør skabes værdige rammer for prinsesse Alexandras fremtidige virke som medlem af Kongehuset, og regeringen har derfor til hensigt snarest muligt at fremlægge lovforslag om en fast, statslig ydelse til prinsessen. Regeringen vil samtidig foreslå, at statens ydelse til prins Joachim tilpasses.

Det kan oplyses, at behandlingen af ansøgningen om separation i henhold til kgl. resolution af d.d. vil blive varetaget af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.”