Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Justitsministeren overtager igen ledelsen af Justitsministeriet (1)

I anledning af at justitsminister Lene Espersen har ytret ønske om igen at overtage ledelsen af de under Justitsministeriet hørende forretninger, som i medfør af kongelig resolution af 1. september 2003 midlertidigt er overdraget til kulturminister Brian Mikkelsen, er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution bifaldet, at den midlertidige overdragelse af disse opgaver bringes til ophør med virkning fra den 27. oktober 2003.