Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Justitsministeren på barselsorlov (1)

I anledning af justitsminister Lene Espersens barsel er det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af dags dato bifaldet, at ledelsen af de under Justitsministeriet hørende opgaver overdrages til kulturminister Brian Mikkelsen fra dags dato og indtil videre, således at kulturministeren tillige vil være fungerende justitsminister.

Henvendelse til den fungerende justitsminister skal ske via Justitsministeriet.