Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Kommissionen fremlægger rapporter om Tyrkiet

I 1999 besluttede EU’s ledere at give Tyrkiet status som kandidatland. Det betyder, at når Tyrkiet opfylder politiske kriterier om frihed og demokrati, retsstatsforhold, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal, kan EU indlede optagelsesforhandlinger.

Kommissionen har nu offentliggjort den årlige rapport, som gennemgår de tyrkiske fremskridt.

Samlet er det Kommissionens vurdering, at Tyrkiet opfylder det politiske kriterium. Kommissionen anbefaler, at der indledes optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Kommissionen peger samtidig på nogle konkrete områder, hvor Tyrkiet mangler at gennemføre de nødvendige reformer. På disse områder peger Kommissionen på behovet for fremskridt.

Nu skal medlemslandene drøfte Kommissionens rapport. Stats- og regeringscheferne skal tage stilling til Kommissionens anbefaling til december.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler i anledning af rapporterne fra Kommissionen:

”Jeg tager Kommissionens rapport til efterretning. Jeg har tillid til, at Kommissionens rapport og konklusion bygger på et grundigt og sobert arbejde.

Når Kommissionen vurderer, at Tyrkiet opfylder betingelserne, så må det være rigtigt at iværksætte optagelsesforhandlinger.

Spørgsmålet om tyrkisk EU medlemskab er af stor betydning for EU’s fremtid. Alene landets befolkningsstørrelse og økonomiske niveau betyder, at tyrkisk medlemskab vil stille store krav til EU. Det må vi tage højde for i tilrettelæggelsen af forhandlingerne. Der vil blive tale om en meget lang forhandlingsproces. Der vil være behov for lange overgangsordninger på vigtige områder.

Ikke mindst i det vigtige spørgsmål om arbejdskraftens frie bevægelighed skal vi finde en forsvarlig løsning. Meget langvarige eller permanente særordninger kan komme på tale.

Jeg lægger samtidig vægt på, at der i forhandlingerne bliver indbygget nogle stopklodser, som betyder, at hvis udviklingen i Tyrkiet pludselig rykker baglæns, så kan vi afbryde optagelsesforhandlingerne.

Jeg ser nu frem til at drøfte Kommissionens rapport med både partierne i Folketinget og de andre medlemsstater.

Jeg vil gerne understrege, at indledning af optagelsesforhandlinger ikke automatisk er lig med medlemskab. For at kunne blive medlem af EU skal Tyrkiet have en markedsøkonomi, der fungerer. Landets lovgivning skal tilpasses de ca. 80.000 sider EU-lovgivning. Og det er ikke nok at vedtage ændringer af lovene og reglerne. De skal også føres ud i livet. Tyrkiet opfylder i dag langt fra de krav, der skal til for at blive medlem af EU. Under alle omstændigheder vil der gå mange år, før Tyrkiet er klar til medlemskab”.