Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Kommissionens offentliggørelse af rapporter om de 13 kandidatlande

Kommissionen har i dag offentliggjort sine fremskridtsrapporter og strategipapir om de 13 kandidatlande. I den anledning udtaler statsminister Anders Fogh Rasmussen:

'Jeg er meget tilfreds med de rapporter, som Kommissionen har fremlagt om de 13 kandidatlande.

Kommissionen konkluderer, at 10 lande er kommet så langt, at de vil kunne afslutte forhandlingerne i år.

Det er en meget positiv konklusion. Det danske formandskab vil på det kommende topmøde den 24.-25. oktober i Bruxelles lægge op til, at stats- og regeringscheferne tilslutter sig Kommissionens vurderinger.

Det er nu op til EU-landene at få afsluttet de interne forhandlinger om EU’s tilbud med hensyn til budget og landbrug på topmødet i Bruxelles. Herefter kan de afsluttende forhandlinger med kandidatlandene gå i gang, således at vi kan gøre udvidelsesforhandlingerne færdige på topmødet i København til december.

Kommissionen tilkendegiver at ville støtte Bulgarien og Rumænien i deres bestræbelser på at blive klar til optagelse i 2007 og foreslår en række yderligere tiltag som bidrag til at nå dette mål. Den linje er jeg helt enig i. Vi må slå fast, at udvidelsesprocessen fortsætter også efter Det Europæiske Råd i København.

Kommissionen vurderer, at Tyrkiet har gjort betydelige fremskridt hen imod opfyldelse af det politiske Københavns-kriterium, og Kommissionen lægger op til en styrkelse af forholdet mellem Tyrkiet og EU. Også på dette punkt er jeg enig med Kommissionen. Der vil på dette grundlag og i lyset af udviklingen frem til december kunne træffes nye beslutninger om næste etape af Tyrkiets kandidatur på Det Europæiske Råd i København.'