Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Kvalitetsgruppen holder møde 24.-25. maj

Kvalitetsgruppen mødes torsdag og fredag den 24.-25. maj 2007 på Hindsgavl i Middelfart. Gruppen, som består af 27 markante personer på velfærdsområdet, blev i foråret nedsat af regeringen til at rådgive om kvalitetsreformen. Regeringen offentliggør en samlet strategi for kvalitetsreformen omkring sommer.

Mødet den 24.-25. maj er det tredje i en intensiv møderække henover foråret. På mødet vil gruppen blandt andet gå i dybden med følgende konkrete problemstillinger, der kræver en nærmere drøftelse:

  • Formålsparagraffer for serviceområderne – er der behov for at gøre formålsbestemmelserne på det sociale område mere tidssvarende, ligesom det fx er sket på folkeskoleområdet?
  • Dokumentation og åbenhed om brugertilfredshed og kvalitet – hvordan bliver vi bedre til at udvikle kvaliteten i den offentlige service med afsæt i viden om, hvordan resultaterne er i dag?
  • Tilkøb – skal borgerne kunne købe ekstra ydelser fra det offentlige på hjemmehjælpsområdet?
  • Borgernes retssikkerhed, herunder nem og hurtig klageadgang og aktiv læring af fejl – vil det være hensigtsmæssigt med patientombudsmænd på sundhedsområdet og borgerrådgivere i flere kommuner?
  • Regelforenkling og afbureaukratisering – hvordan sikrer vi, at medarbejderne har mest mulig tid til omsorg og service og bruger mindst mulig tid på administration?

Drøftelserne vil tage afsæt i skriftlige oplæg, som er udarbejdet til mødet.

* * *

Materialet til Kvalitetsgruppens møde og oplysninger om Kvalitetsgruppen og om kvalitetsreformen ligger på www.kvalitetsreform.dk.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22.