Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Lovforslag om årpenge til prinsesse Alexandra

Efter drøftelse med en række af Folketingets partier oplyser statsminister Anders Fogh Rasmussen, at regeringen umiddelbart efter Folketingets åbning agter at fremsætte et lovforslag om årpenge til prinsesse Alexandra.

Lovforslaget vil indeholde følgende hovedpunkter:

1.

Fastsættelse af et særskilt beløb (såkaldt årpenge) til prinsesse Alexandra på ca. 1.735.000 kr. om året i nutidskroner. Der er ved fastsættelsen af beløbet taget højde for, at der mellem prinsen og prinsessen er aftalt børnebidrag.

 

2.

Nedsættelse af prins Joachims årpengebeløb fra det nuværende ca. 2.567.000 kr. til ca. 1.832.000 kr. årligt.

 

3.

Ydelsen til prinsesse Alexandra foreslås som en livsvarig ydelse. Dette indebærer, at ydelsen ikke ophører i tilfælde af evt. indgåelse af nyt ægteskab, men der vil i givet fald være skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, idet hun ikke længere vil have status som medlem af Kongehuset.

 

Årpengebeløbet til prinsesse Alexandra er fastsat efter drøftelser med Hoffet. Beløbet vil muliggøre en opretholdelse af prinsessens repræsentative aktiviteter.

Nedsættelsen af prins Joachims årpengebeløb er også drøftet med Hoffet, som har bekræftet, at prins Joachim inden for rammerne af det nedsatte årpengebeløb vil kunne opretholde sine repræsentative aktiviteter.