Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Møde med kandidatlandene i København den 28. oktober 2002

Statsminister Anders Fogh Rasmussen mødes den 28. oktober 2002 med stats- og regeringscheferne fra de 13 kandidatlande. Det danske EU-formandskab har inviteret kandidatlandene til København som led i de løbende drøftelser om EU’s udvidelse. På mødet vil det danske formandskab og Kommissionen give kandidatlandene en førstehånds orientering fra det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 24.-25. oktober, hvor hovedpunktet på dagsordenen er EU’s udvidelse.

Statsministeren udtaler i den anledning:

”Mødet med kandidatlandene markerer starten på den afsluttende forhandlingsrunde om udvidelsen.

På mødet i det Europæiske Råd i Bruxelles den 24.-25. oktober er udvidelsen på dagsordenen. Der skal de 15 nuværende EU-lande træffe de nødvendige beslutninger om, hvilke lande, der er klar til optagelse i første runde, og om de udestående finansielle spørgsmål. Resultatet af mødet i Bruxelles vil være afgørende for forløbet af de afsluttende forhandlinger om udvidelsen og dermed for, om vi i sidste ende vil kunne træffe beslutningen om udvidelse af EU i København i december.

Som formand for det Europæiske Råd har jeg derfor lagt vægt på at kunne give mine kollegaer i kandidatlandene en orientering om resultatet af mødet i Bruxelles så hurtigt som muligt.”

* * *

Mødet med kandidatlandene finder sted fra kl. 10 til kl. 14.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, København.

Der afholdes pressemøde kl. 14.30, Eigtveds Pakhus, salon III, med deltagelse af statsministeren, Rådets Generalsekretær/Den Høje Repræsentant Javier Solana, Kommissionens formand Romano Prodi samt udvidelseskommissær Günter Verheugen.

Der vil endvidere photo opportunity (pool) i forbindelse med statsministerens modtagelse af kandidatlandene kl. 10.00 ved indgangen til Eigtveds Pakhus samt i begyndelsen af mødet kl. 10.30 i salon II.

Der kræves akkreditering, se www.eu2002.dk / media service.

Yderligere oplysninger:

Fuldm. Jesper Fersløv Andersen, 33 92 22 35/40 80 36 88 Fuldm. Michael Helbo, 33 92 22 22/40 80 36 85.