Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Ny dansk-asiatisk stipendieaftale

Statsminister Anders Fogh Rasmussen offentliggjorde den 23. september på ASEM 4-topmødet i København beslutningen om at etablere en udvekslingsaftale med de asiatiske lande i ASEM-samarbejdet. Der foreligger allerede en vedtaget model for en sådan aftale, som kaldes ASEM-DUO. Singapore og senest Frankrig har lavet lignende aftaler, og det er nu besluttet, at lave en dansk pendant kaldet 'ASEM-DUO Fellowship Programme, Denmark'.

Aftalen har til formål at udveksle par hhv. af universitetsstuderende, forskere eller undervisere inden for 3 nærmere definerede faglige hovedområder. Hovedområderne der fokuseres på er: Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab og Kultur. De asiatiske ASEM-lande, som aftalen omfatter, er: Kina, Vietnam, Filippinerne, Thailand, Indonesien, Malaysia, Korea, Japan, Singapore og Brunei.

Videnskabsministeriet og Udenrigsministeriet finansierer ligeligt aftalen med tilsammen 4,0 mio. kr. over en 3-årig periode.

Aftalen indebærer, at godkendte ansøgninger udløser et månedligt stipendium på EURO 1.000 for studerende gældende for en periode på maksimalt 6 måneder, og EURO 3.000 per måned for en forsker/underviser i en periode på maksimalt 1 måned. Godkendelse af en ansøgning forudsætter et etableret samarbejde mellem en dansk partner og en eller flere asiatiske partnere med klar angivelse af formålet med udvekslingen.

Det er Videnskabsministeriets opfattelse, at aftalen kan blive et vigtigt led i styrkelsen af det uddannelses- og forskningsmæssige samarbejde inden for de særligt prioriterede fagområder mellem Asien og Danmark.

Nærmere og mere detaljerede oplysninger (herunder ansøgningsskema) vil, når den endelige aftale er forhandlet på plads, blive offentliggjort på ASEM-DUO's hjemmeside (www.asemduo.org).