Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Ny minister for nordisk samarbejde

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 18. juni 2002 besluttet at fritage økonomi- og erhvervsminister samt minister for nordisk samarbejde Bendt Bendtsen for stillingen som minister for nordisk samarbejde og at udnævne trafikminister Flemming Hansen til minister for nordisk samarbejde, således at han tillige fortsat beklæder stillingen som trafikminister. Den departementale ekspedition af sager vedrørende nordisk samarbejde sker fortsat i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for nordisk samarbejde og på hans ansvar.