Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Offentliggørelse af betænkning fra Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut.

Arbejdsgruppen om Dagspressens finansieringsinstitut afgiver i dag sin betænkning.

Arbejdsgruppen blev nedsat af statsministeren den 24. september 2003 med henblik på at vurdere behovet for justering eller ændring af den gældende ordning for Dagspressens Finansieringsinstitut.

Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen var blandt andet, at der i forlængelse af Dagbladet Dagens konkurs blev rejst en række kritiske spørgsmål vedrørende ordningens administration.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler:

”Jeg har i dag modtaget betænkningen fra Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut.

Det er mit håb, at vi med afsæt i gruppens anbefalinger vil kunne opnå bred politisk opbakning om en fremtidig ordning, som på effektiv måde kan bidrage til et alsidigt og varieret udbud af aviser også i fremtiden.

Efter sommerferien vil regeringen optage drøftelser med de politiske partier med henblik på fremsættelse af lovforslag om en ny ordning til efteråret.”

Betænkningen vil fra kl. 15 i dag kunne afhentes i Statsministeriets reception. Betænkningen vil samtidig være tilgængelig på Statsministeriets hjemmeside på adressen www.stm.dk.