Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Pressemeddelelse vedr. gennemgang af det danske samfunds beredskab og indsats mod terrorhandlinger

Regeringen har besluttet at iværksætte en samlet gennemgang af det danske samfunds beredskab og indsats mod terrorhandlinger. Sigtet hermed er at afklare, hvilke yderligere initiativer der eventuelt måtte være behov for med henblik på i videst muligt omfang at modvirke terrorangreb i Danmark.

Gennemgangen vil blive foretaget af en arbejdsgruppe under Regeringens Sikkerhedsudvalg. Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium (vedlagt), skal arbejdsgruppen bl.a. inddrage de senere års udvikling og erfaringer på terrorområdet i andre lande og i det internationale samarbejde.

Arbejdsgruppen skal afgive sin rapport til regeringen inden 1. november 2005. Herefter vil regeringen tage stilling til rapporten og dens anbefalinger.

Abejdsgruppens kommissorium