Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Regeringen udarbejder demokratikanon

Regeringen ønsker at styrke danskernes kendskab til de principper om frihed og folkestyre, som det danske samfund bygger på.

Regeringen har derfor besluttet at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde en demokratikanon.

Udvalget skal udpege de centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, som har haft betydning for udviklingen af det danske folkestyre.

Demokratikanonen skal offentliggøres i januar 2008.

Kommissorium og oversigt over udvalgets medlemmer vedlægges.

Yderligere oplysninger: Michael Ulveman 33922259

Kommissorium for et udvalg om en demokratikanon

Regeringen finder det væsentligt at styrke kendskabet til de principper om frihed og folkestyre, som det danske samfund bygger på.

Der nedsættes derfor et udvalg, som skal udpege de centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, som har bidraget til debatten om og påvirket udviklingen af frihedsrettighederne og folkestyret i Danmark. I denne samling bør inddrages såvel udenlandske som danske og såvel historiske som mere nutidige bidrag.

Resultatet af udvalgets arbejde præsenteres i en demokratikanon bestående af de begivenheder, tænkere og tekster, som i særlig grad har præget synet på det enkelte menneskes frihedsrettigheder, samfundets sammenhængskraft og udviklingen af det danske demokrati.

En demokratikanon kan bidrage til en løbende og levende debat om frihed og folkestyre ved at give nogle pejlemærker og ved at pege på nogle væsentlige retninger og milepæle i udviklingen af demokrati og frihedsrettigheder.

Udvalget skal komme med forslag til, hvordan demokratikanonen kan præsenteres og formidles i tekst, film, internet m.v., herunder til brug for undervisningen i folkeskolen, ungdomsuddannelserne m.v.

Udvalget består af 9 medlemmer, der udpeges af regeringen. Sekretariatet for udvalget forankres i Undervisningsministeriet med deltagelse fra Undervisningsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Statsministeriet.

Arbejdet afsluttes i januar 2008 med offentliggørelse af demokratikanonen.

Medlemmer af udvalg om demokratikanon

Formand: Knud J. V. Jespersen, professor, Syddansk Universitet

Esma Birdi, integrationskonsulent, Dansk Kvindesamfund Lise Egholm, skoleleder, Rådmandsgades skole Ove Korsgaard, lektor, dr. pæd., DPU Katrine Lilleør, cand. theol., Ph.d. og sognepræst David Gress, professor, skribent på JP Peter Kurrild-Klitgaard, professor, Københavns Universitet Henning Koch, professor, Københavns Universitet Ole Thyssen, professor, CBS