Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Regeringens globaliseringsstrategi ”Fremgang, fornyelse og tryghed”

Regeringen offentliggør i dag ”Fremgang, fornyelse og tryghed – Strategi for Danmark i den globale økonomi”.

Strategien indeholder 350 konkrete forslag, der indebærer omfattende reformer af uddannelse og forskning og markante forbedringer af rammerne for vækst og fornyelse overalt i samfundet. Indsatsen fordeler sig på 14 hovedområder:

  1. Verdens bedste folkeskole
  2. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse
  3. Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning
  4. Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse
  5. Uddannelser med globalt perspektiv
  6. Korte og mellemlange videregående uddannelser i verdensklasse
  7. Universiteter i verdensklasse
  8. Mere konkurrence og bedre kvalitet i den offentlige forskning
  9. Gode rammer for virksomhedernes forskning, udvikling og innovation
  10. Stærkere konkurrence og større åbenhed skal styrke innovationen
  11. Stærkt samspil med andre lande og kulturer
  12. Flere vækstiværksættere
  13. Alle skal uddanne sig hele livet
  14. Partnerskaber skal understøtte strategien

Et udkast til strategien blev drøftet med Globaliseringsrådet på et møde den 21. marts. Regeringen nedsatte sidste forår Globaliserings-rådet til at rådgive sig om en strategi for Danmark i den globale økonomi. Læs om rådets arbejde på www.globalisering.dk

Globaliseringsstrategien skal også ses i sammenhæng med regeringens velfærdsudspil, der skal sikre midler til de øgede investeringer i forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.

* * *

Globaliseringsstrategien kan afhentes i Statsministeriet, betjentstuen, fra den 20. april kl. 10. Strategien ligger også på www.globalisering.dk fra 20. april kl. 10.

Yderligere oplysninger: Michael Ulveman 33 92 22 59