Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Ressortoverførsel

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 18. februar 2009 bestemt, at ressortansvaret for en sag om ansøgning om partistøtte for 2009 fra Venstres Landsorganisation overføres fra velfærdsministeren til justitsministeren.

Årsagen er, at der vil kunne rejses tvivl om velfærdsministerens habilitet i forbindelse med behandlingen af sagen.