Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Samtale med James Baker om Irak

Statsministeren havde under sit ophold i Japan onsdag den 22. november 2006 en længere telefonsamtale med tidligere udenrigsminister James Baker i forbindelse med Baker/Hamilton-gruppens arbejde.

Statsministeren udtaler i den forbindelse:

”Situationen i Irak tilsiger, at alle berørte nøje må overveje den videre strategi frem mod stabilitet og genopbygning. I den forbindelse kan Baker/Hamilton-gruppen spille en vigtig rolle. Jeg er derfor glad for at have fået lejlighed til overfor tidligere udenrigsminister James Baker at redegøre for de danske erfaringer fra det sydlige Irak og for vores vurdering af de udfordringer, vi står overfor.

Jeg har samtidig med stor interesse erfaret, hvad James Baker kunne oplyse om gruppens videre arbejde.

I forhold til den politiske proces fremhævede jeg det som et positivt fremskridt, at Irak i dag har en folkevalgt samlingsregering. Kun irakerne kan sikre forsoning mellem de forskellige samfundsgrupper. Derfor er det overordentlig vigtigt, at premierminister Malikis forsoningsplan gennemføres. Jeg gjorde det klart, at Danmark også fremover vil støtte den irakiske regerings bestræbelser.

Situationen i Irak er i høj grad påvirket af forhold i regionen og jeg fremhævede derfor vigtigheden af at inddrage nabolandene i at fremme en fredelig udvikling i Irak. Det bør ske inden for rammen af de beslutninger, der er truffet i FN. Samtidig kan Irak Compact udgøre et vigtigt element til at samle det internationale samfund. Ligeledes er der behov for at arbejde for løsninger af de grundlæggende problemer i Mellemøsten, som skaber spændinger og splid. Det handler først og fremmest om behovet for fremskridt i forhold til Israel/Palæstina.

Danmark vil også i den kommende tid være i nær kontakt med såvel den irakiske regering som vore koalitionspartnere og andre, der kan bidrage til en positiv udvikling i Irak.”