Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Samtale med præsident Bush

Statsminister Anders Fogh Rasmussen havde den 9. januar 2007 en telefonsamtale med den amerikanske præsident George W. Bush om Irak.

Statsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg har i dag haft en telefonsamtale med præsident Bush, hvor vi drøftede udfordringerne i Irak. Vi var enige om vigtigheden af at sikre et frit, samlet og demokratisk Irak. Og vi var enige om behovet for at støtte den irakiske regering i bestræbelserne for selv at overtage ansvaret for landets sikkerhed og udvikling.

Præsidenten orienterede mig om de amerikanske overvejelser og sin kommende tale til den amerikanske befolkning.

Jeg redegjorde for min vurdering af udviklingen i det sydlige Irak, hvor de danske soldater arbejder sammen med britiske soldater. Jeg fremhævede mit håb om, at 2007 vil blive året, hvor irakerne selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i Sydirak. I takt med, at irakerne selv overtager ansvaret, kan vi reducere antallet af britiske og danske soldater og tilpasse deres opgaver.

Jeg pegede på behovet for fremskridt i den politiske proces, især for at sikre forsoning mellem de forskellige samfundsgrupper i Irak. Det er vigtigt, at der sker fremskridt i den irakiske regerings freds- og forsoningsplan, at menneskerettigheder og retsstatsprincipper fremmes, og at indsatsen for civil genopbygning styrkes.

Endelig betonede jeg vigtigheden af, at USA tager konkrete skridt for at øge presset på alle parter for at få fremskridt i den mellemøstlige fredsproces.”