Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeren deltager i FN-topmødet i New York

Statsministeren rejser den 13.-15. september 2005 til New York for at lede den danske delegation til FN’s 2005-Topmøde. Statsministeren ledsages af udviklingsministeren og miljøministeren.

På topmødet markeres 60-året for FN’s oprettelse. Fokus for stats- og regeringschefernes drøftelse vil være at forstærke indsatsen for at nå 2015 Målene om bl.a. halvering af global fattigdom, styrke FN’s rolle i opretholdelsen af fred og sikkerhed, og øge respekten for menneskerettigheder. Et gennemgående tema vil være behovet for at gennemføre omfattende reformer af FN.

Der vil i forbindelse med topmødet blive afholdt et særligt topmøde i FN’s Sikkerhedsråd, hvor statsministeren deltager i kraft af det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet i 2005-6. Sikkerhedsrådstopmødets dagsorden fokuserer på terrorbekæmpelse og konfliktforebyggelse i Afrika.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtaler i den anledning:

”Jeg ser frem til at deltage i FN’s 2005 Topmøde i næste uge. Det internationale samfund står i dag overfor enorme udfordringer, der ser ganske anderledes ud, end da vi oprettede FN i 1945. For mig er det vigtigt, at FN får mulighed for at spille en større rolle i håndteringen af problemer som terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, fattigdom, sult og sygdom samt miljønedbrydning osv. Det er derfor vigtigt, at FN gennemgår ganske omfattende reformer - både institutionelt og administrativt. Jeg håber, at vi med Topmødet kommer et skridt videre i retning af fælles løsninger på disse problemstillinger.”

* * *

Der arbejdes på at arrangere møder med dansk presse i New York under topmødet – tid og sted vil blive oplyst når programmet er færdigt. For spørgsmål hertil, kontakt Michael Helbo, se nedenfor.

Fredag den 9. september 2005 klokken 13.30-14.30 afholder Danidas chef Carsten Staur en baggrundsbriefing for journalister om topmødet.

Baggrundsbriefingen finder sted i mødelokale M5 i Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. For spørgsmål til baggrundsbriefingen kontakt Janina Graae, Udenrigsministeriet, på mobil 40 83 89 37.

Yderligere oplysninger: Michael Helbo, tlf. 33 92 22 22