Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeren til det sidste topmøde under det danske EU-formandskab

Statsminister Anders Fogh Rasmussen afslutter torsdag den 19. december 2002 rækken af EU-topmøder under det danske formandskab. Dette sidste EU/Canada-topmøde finder den 19. december i Ottawa.

Med EU/Canada-topmødet har statsministeren under det danske EU-formandskab stået i spidsen for i alt 7 topmøder med tredjelande. Det drejer sig om møderne med henholdsvis Ukraine, Kina, Sydkorea, Indien, Rusland, Japan og nu Canada. Disse møder udgør et vigtigt led i EU’s løbende dialog med centrale internationale samarbejdspartnere.

* * *

Fra statsministerens rejse- og mødeprogram under EU-formandskabet kan fremhæves EU-topmødet i Bruxelles i oktober og det netop afsluttede topmøde i København i december. Begge topmøder var helt afgørende for det danske formandskabs resultater, navnlig vedr. udvidelsen af EU. Topmøderne blev hver især forberedt gennem en større rundrejse til samtlige hovedstæder i EU’s medlemslande.

I tiden op til og under formandskabet blev aflagt besøg i eller afholdt møder i Danmark med samtlige 13 kandidatlande.

Som led i et tæt og frugtbart samarbejde med EU’s institutioner har Statsministeren besøgt Europa-Parlamentet fire gange, senest onsdag den 18 december hvor han gennemgik det danske formandskabs resultater. Endvidere kan nævnes, at der er gennemført to interinstitutionelle topmøder mellem det danske EU-formandskab og EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Endelig har Europa-Parlamentets formandskonference været på besøg i Danmark to gange i forbindelse med EU-formandskabet.

Af andre væsentlige begivenheder har statsminister Anders Fogh Rasmussen ledet ASEM 4-topmødet i København i september, hvor EU på stats- og regeringschefniveau mødtes med de asiatiske lande i ASEM-samarbejdet. Endelig stod statsministeren i spidsen for EU’s delegation til topmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i begyndelsen af september.

* * *

Topmødet i Ottawa, der således markerer afslutningen på et meget intensivt rejse- og mødeprogram for statsminister Anders Fogh Rasmussen, er et led i den fortsatte udvikling af et tæt og stabilt transatlantisk forhold. På mødet vil man bl.a. drøfte mulighederne for at styrke samarbejdet inden for inden for terrorbekæmpelse, i forbindelse med samarbejdet om de nordlige regioner samt omkring inden for ungdomsudveksling.

For yderligere oplysninger om EU-Canada-topmødet, herunder pressespørgsmål, henvises til pressemeddelelse herom udsendt g.d.

For yderligere oplysninger om statsministerens møder, rejser og besøg i forbindelse med det danske EU-formandskab henvises til Oversigt over statsministerens aktiviteter eller fuldm. Jesper Fersløv Andersen, 33 92 22 35/40 80 36 85.