Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Støtte til aktiviteter i anledning af 60-året for Danmarks befrielse.

Statsministeriet har fået 5 mio. kr. til rådighed til festligholdelsen af 60-året for Danmarks befrielse den 5. maj 2005. Heraf forventes 2,5 mio. kr. anvendt til udarbejdelse af undervisningsmateriale om besættelsestiden til folkeskolens ældste klasser og til gymnasieskolerne.

Formålet er herudover at støtte aktiviteter i anledning af 60-året for Danmarks befrielse.

Ved behandling af ansøgninger om støtte til aktiviteter i forbindelse med festligholdelsen af 60-året for Danmarks befrielse vil der blive taget udgangspunkt i følgende retningslinjer:

  • Der kan gives støtte til aktiviteter rettet mod, eller som inddrager personer med relation til besættelsestiden. Inden for dette område vil der blive givet særlig prioritet til aktiviteter, som omfatter personer eller grupper heraf, som selv deltog aktivt i modstandskampen, deltog aktivt i krigsindsatsen på allieret side eller var udsat for overgreb på grund af køn, race eller religion.
  • Endvidere kan gives støtte til aktiviteter, som oplyser om eller behandler temaer i relation til besættelsestiden.
  • Der vil som udgangspunkt ikke kunne gives tilskud til drifts- eller vedligeholdelsesbetonede aktiviteter.
  • Ansøgninger fra personer eller grupper, som ikke finansieres eller kan opnå finansiering fra anden side prioriteres.
  • På grundlag af ovenstående kan gives tilskud til enhver form for aktivitet, herunder publikationer, kulturelle indslag, højtideligheder og mindeaktiviteter m.v.
  • Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb afvises.
  • Tilskud kan ikke gives med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Statsministeriet eller hentes på Statsministeriets hjemmeside. Ansøgning indsendes til Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Ref.: j.nr. 051-0003. Ansøgningsfristen er 15. december 2004.

 

 

Ansøgningsskema fås ved at klikke hér