Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Telefonsamtale mellem præsident George W. Bush og statsministeren

Præsident Bush har i dag ringet statsministeren op i anledning af Irak-krisen.

Præsidentens ærinde var at redegøre for det amerikanske syn på hvorledes det internationale samfund bør forholde sig til det irakiske styres fortsat mangelfulde samarbejde med FN om overholdelse af Sikkerhedsrådets påbud. Præsidenten takkede for Danmarks støtte til presset på Saddam Hussein gennem deltagelse i militær beredskabsplanlægning.

Statsministeren understregede, at den bedste chance for at undgå krig er en stærk og enig international koalition, der kan lægge et maksimum af pres på Saddam Hussein. I den forbindelse understregede statsministeren vigtigheden af, at eventuelle militære skridt mod Irak er forankret i FN’s sikkerhedsråd.

Præsident Bush bekræftede, at USA vil støtte en ny resolution, hvis den gør det klart, at Sikkerhedsrådet står ved sine tidligere krav. Statsministeren hilste dette velkomment og understregede, at Sikkerhedsrådet må leve op til sit ansvar, hvis Saddam Hussein fortsat ikke vil overholde FN’s krav.